16.04.2019

Soutěž Pečující roku

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) organizuje soutěž Pečující roku. Problematika neformální péče o seniory, lidi se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocné je klíčovou oblastí, ve které se MPSV dlouhodobě snaží o společenskou osvětu. I z tohoto důvodu jsme vyhlásili soutěž Pečující roku, jejímž cílem je ocenit výjimečné neformální pečující, kteří obětavě zlepšují život svým blízkým.

Nominovat pečujícího do této soutěže může kdokoliv na mailové adrese soutezpecujiciroku@mpsv.cz a to podle pravidel, která najdete zde