04.05.2010

Soutěž o nejlepší projekt zapojení veřejnosti do rozvoje obce

Agora CE vyhlašuje soutěž o nejlepší projekt zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Soutěž je součástí projektu „Zapojování veřejnosti do projektů udržitelného rozvoje v Norsku a ČR“ podpořeného finančním mechanismem EHP/Norska, který Agora CE realizuje v roce 2010. Konference, seminář a jejich výstupy by měly poskytnout soutěžícím možnost kvalitně připravit zejména ty části projektu, které slouží k zapojení veřejnosti do rozvoje obce.

Agora CE vyhlašuje soutěž o nejlepší projekt zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Soutěž je součástí projektu „Zapojování veřejnosti do projektů udržitelného rozvoje v Norsku a ČR“ podpořeného finančním mechanismem EHP/Norska, který Agora CE realizuje v roce 2010. Konference, seminář a jejich výstupy by měly poskytnout soutěžícím možnost kvalitně připravit zejména ty části projektu, které slouží k zapojení veřejnosti do rozvoje obce.

Cílem soutěže je motivovat obce k zapojení veřejnosti do rozvoje obce v konkrétních projektech, které obce plánují realizovat v blízké budoucnosti. Soutěž také umožní seznámit zástupce státní správy a samosprávy s příklady dobré praxe, metodami a technikami participace v Norsku. Umožní jim také navázat kontakty a partnerství s norskými partnery.
 
Soutěží se o nejlepší návrh zapojení veřejnosti do rozhodování, tvorby rozvojových dokumentů nebo projektů rozvoje obce. Do soutěže se může zapojit jakákoli obec v České republice. Soutěž začíná dnem vyhlášení na konferenci 19. 4. 2010. Soutěžní projektové návrhy budou přijímány do konce srpna 2010.
 
Projektové návrhy bude hodnotit porota tvořená zástupcem Agory CE, Svazu měst a obcí a expertem na oblast plánování rozvoje měst. Porota vybere nejlepší návrhy a společně s norským partnerem vybere tři nejlepší. Dva zástupci z každé obce, jejichž projekty zvítězily, společně s představitelem Agory CE absolvují šestidenní studijní cestu po Norských municipalitách, kterou zajišťuje partnerská organizace The Ideas Bank Foundation.
 
Více informací naleznete zde nebo na stránkách www.rozvojmest.cz.