15.04.2016

Soutěž „Nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016“

Od 1. dubna do 15. července se města a obce z celé České republiky mohou hlásit do soutěže „Nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016“. Pořádá ji Moravské hospodářství pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí ČR.  

Od 1. dubna do 15. července se města a obce z celé České republiky mohou hlásit do soutěže „Nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016“. Pořádá ji Moravské hospodářství pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí ČR.

Soutěž probíhá ve dvou samostatných kategoriích – hlasování odborné poroty a hlasování veřejnosti. Veřejnost i porota vybírá zvlášť „Nejkrásnější obecní úřad 2016“ a „Nejkrásnější radnici 2016“. Všichni přihlášení budou ve veřejné části soutěže prezentováni na internetovém portálu www.moravskehospodarstvi.cz.

Další informace najdete v pozvánce níže