02.06.2020

Soutěž Komunální projekt roku

Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Do soutěže se přijímají projekty uskutečněné od 1. ledna 2019 do 14. září 2020. Uzávěrka příjmu on-line přihlášek a on-line nominací je 14. září v 16 hodin.

Soutěž je otevřená pro obce, městyse, města, městské části a městské obvody všech velikostí.
Komunální politici a zaměstnanci samospráv tak dostávají skvělou příležitost, aby výsledky své práce, svého umu a své kreativity představili v soutěži KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU.

Kategorie v soutěži Komunální projekt roku 2020:

* Sociální projekt roku – projekt péče o seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné občany
* Děti a rodiče – projekt pro školáky, předškoláky a jejich rodiče
* Sport a veřejné zdraví – podpora sportovních a pohybových aktivit občanů každého věku a podpora zdravého životního stylu
* Veřejná zeleň – péče o okrasné plochy, parky, lesy
* Kulturní a vzdělávací činnost – kulturní, vzdělávací a společenské programy pro občany, rozvíjení kulturních a historických tradic
* Odpadové hospodářství – systém a organizace sběru, likvidace a využití odpadů
* Utváření veřejného prostoru – řešení veřejných prostor a budov, dopravních staveb a péče o památky
* Chytrá obec – komplexní i dílčí projekty využívající digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích
* Energeticky úsporná obec – energeticky úsporná opatření ve městech a obcích
* Ekologický projekt roku – malé i velké projekty na ochranu životního prostředí
* KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2020 – vítěz jedné kategorie bude odbornou porotou vyhodnocen jako celkový vítěz

Důležité termíny:

Do soutěže se přijímají projekty uskutečněné od 1. ledna 2019 do 14. září 2020.
Uzávěrka příjmu on-line přihlášek a on-line nominací je 14. září v 16 hodin.
Výsledky soutěže budou slavnostně oznámeny 3. listopadu 2020 v Českém muzeu hudby v Praze, kam budou pozváni všichni její účastníci.
Nositelé vítězných projektů obdrží originální plastiky z českého křišťálu Dobré srdce a finanční odměny pro své obce, městyse, města, městské části či městské obvody.


Přihlásit svůj projekt nebo hlasovat pro oblíbence můžete na stránkách soutěže: www.komunalniprojektroku.cz