28.05.2018

Soutěž „Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu“

Evropská komise vyhlásila soutěž v souladu s přípravnou akcí navrhovanou Evropským parlamentem k udělení titulu Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu. Cílem této nové iniciativy po vzoru Evropského hlavního města kultury je výběr dvou Evropských hlavních měst inteligentního cestovního ruchu a 4 evropské ceny cestovního ruchu v kategoriích: dostupnost, udržitelnost, digitalizace a kulturní dědictví a kreativita.

Evropská komise vyhlásila soutěž v souladu s přípravnou akcí navrhovanou Evropským parlamentem k udělení titulu Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu. Cílem této nové iniciativy po vzoru Evropského hlavního města kultury je výběr dvou Evropských hlavních měst inteligentního cestovního ruchu a 4 evropské ceny cestovního ruchu v kategoriích:

-       dostupnost

-       udržitelnost

-       digitalizace

-       kulturní dědictví a kreativita.

Tato úplně nová iniciativa odměňuje evropská města, dává jim příležitost podělit se o svoje příkladné postupy jako destinace inteligentního cestovního ruchu a bude prezentovat úspěchy destinací cestovního ruchu v celé EU ve výše zmíněných oblastech.  

Dvě města, které představí nejinteligentnější, nejvíc inovační a nejlepší inkluzívní řešení ve všech výše uvedených oblastech, získají titul „Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2019“. Titul Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2019 nabídne jedinečnou příležitost získat cílenou komunikační podporu a podporu „brandingu“ na rok od skupiny odborníků v této oblasti. Města se umístí na mapu destinací inteligentního cestovního ruchu prostřednictvím rozsáhlých komunikačních aktivit a zviditelní se jako průkopníci inteligentního cestovního ruchu v EU. Města získají zároveň interaktivní sochu, která bude umístěná do centra města, aby připomínala jejich závazek k cestovnímu ruchu, tj. být udržitelný, přístupný, digitální a kulturní. Mezi další výhody patří zlepšení propagačních akcí vytvořením krátkého prezentačního videa, které zvýrazní jejich úspěchy, a výstava během slavnostního odevzdávání cen v Bruselu během Evropského dne cestovního ruchu 7. listopadu 2018. Titul Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu 2019 přispěje vítězným městům, aby se stala inspirací pro jiné turistické destinace v celé Evropě, zlepšila profil města jako cestovatelské destinace, zvýšila počet návštěvníků a ekonomický růst. Soutěž je otevřena pro města, které se nacházejí v členském státě EU, mají více jak 100 000 obyvatel (v zemích, kde neexistuje město s více jako 100 000 obyvateli, se může přihlásit největší město).

Zájemci mohou své přihlášky předkládat do 30. června 2018. EK doposud eviduje přihlášky měst z 9 členských zemí EU. Hodnocení proběhne v červenci 2018, oznámení užšího výběru finalistů bude v polovině srpna 2018 a slavnostní předání cen a výstava oceněných destinací v Bruselu bude 7. 11. 2018.

V případě zájmu o přihlášení se do této iniciativy naleznete více informací na webové stránce www.SmartTourismCapital.eu

Lucie Kořínková