05.05.2017

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“

Historicky poprvé probíhá v Česku národní soutěž "chytrých" měst. Cílem soutěže je propagovat a podporovat využívání inovativních postupů včetně zapojení moderních technologií za účelem zkvalitnění života lidí ve městech a obcích.

Historicky poprvé probíhá v Česku národní soutěž "chytrých měst". Soutěž nese název "Chytrá města pro budoucnost" a jejím cílem je propagovat a podporovat využívání inovativních postupů včetně zapojení moderních technologií za účelem zkvalitnění života lidí ve městech a obcích. Soutěž se uskuteční pod záštitou resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut.

 Do soutěže se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých projektů. Soutěží se v kategoriích PROJEKT (dnešní vnímání SMART CITY), MODEL (udržitelná  budoucnost SMART CITY), IDEA (trendy a inspirace) a OSOBNOST (charisma SMART CITY).  Přihlášeny mohou být i ty záměry, které zatím nebyly realizovány. Porota sestavená z odborníků a nejvýznamnějších stakeholders bude příští vítěze posuzovat podle základních pilířů definovaných v souvislosti s metodikou SMART CITY. Podle nich se posuzuje  proveditelnost, udržitelnost, úspora, otevřenost dat a zapojení veřejnosti. 

Podrobnosti a přihlášky na webových stránkách vyhlašovatele.