15.06.2021

Soutěž Architekt obci 2021 prodlužuje termín pro zasílání přihlášek

Až do konce června můžete přihlásit tandem obec-architekt, který je příkladem plodné spolupráce, která přispívá rozvoji obce, a tak zlepšuje život svým občanům.

Jak se přihlásit:

V příloze naleznete formulář s přihláškou a soutěžní podmínky, které je třeba dodržet

  • Do soutěže se může přihlásit obec i architekt či architektonické / urbanistické studio z celé České republiky. Oceněn bude tandem obec - architekt.
  • Přihlášková dokumentace dle specifikací v přiložených soutěžních podmínkách musí obsahovat:
    • Textovou část (přihláška).
    • Obrazovou část
  • Kompletní přihlášky jsou přijímány do 30.6. 2021
  • Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu zajickova@abf.cz přes uloz.to/weetransfer apod.(případně korespondenčně na ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice)

    Více o soutěži naleznete v původní pozvánce zde: Architekt obci 2021 | www.smocr.cz a na stránkách soutěže: architektobci.cz