08.04.2019

Síť kreativních měst UNESCO

Do 30.06.2019 lze podávat přihlášky na členství v Síti kreativních měst UNESCO.

V této síti je nyní sdruženo více než 180 měst ze 72 zemí všech regionů světa. Společným posláním kreativních měst je zařazení tvořivosti a kulturního průmyslu do centra jejich rozvojových strategií s cílem vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města.

Nyní jsou v této síti zařazena 2 naše města, a to Praha jako kreativní město literatury a Brno jako kreativní město hudby. Zajisté je to výzva pro řadu měst. Bližší informace včetně přihlášky lze získat na tomto internetovém odkazu: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/aktualne/
vyzva_k_predlozeni_prihlasek_na_clenstvi.html