11.07.2014

SENSEN - Senior roku 2014

Až do 25. srpna lze nominovat vhodné kandidáty na ocenění Senior roku 2014. Soutěž vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci projektu Senzační senioři.

Cenu „Senior roku 2014“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

Kategorie jsou dvě:

  • Nejlepší senior/seniorka
  • Nejlepší klub 

Nominovat do obou kategorií mohou:

Kluby SenSen, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.
 
Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi v období od 15. 6. do 25. 8. 2014. O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 1. 10. 2014 v Divadle ABC v Praze od 15 hodin.

Kritéria pro udělení ocenění

Nominovat lze jednotlivce a kluby, kteří:
  • se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
  • konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
  • provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
  • dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin -  děti, lidé s postižením, osamělé matky)
  • společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)

Nominační období trvá od 15. června do 25. srpna. Více informací ZDE.

V roce 2013 bylo nominovaných 115 jednotlivců a 43 klubů. Konečné výsledky byly slavnostně vyhlášeny v odsvěceném kostele Pražská křižovatka v sobotu 7. prosince.