14.10.2020

Program Místo, kde žijeme pomůže financovat i realizovat kultivaci veřejného prostoru

Nadace Via opět spouští program Místo, kde žijeme. Projekt nabízí pomoc při přípravě a realizaci vašeho projektu přeměny veřejného prostranství v komunitně hodnotný prostor. Žádat lze již pouze do 30. listopadu! Projekt zajistí konzultace, komunitního mapování, pomoc se získáním grantu až 500 000,- Kč, plánováním s veřejností a organizací seminářů. O zapojení mohou žádat i příspěvkové organizace a obce do 2000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou pouze jako partneři projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace.

Cílem projektu je propojit místní lidi, neziskovky/spolky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější), pomoci takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí ve vaší obci.

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE JIŽ 30. LISTOPADU 2020!

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?

 • vyplňte vstupní dotazník a manažeři programu se vám telefonicky ozvou a zkonzultují s vámi váš projektový záměr

Veškeré informace naleznete v přiloženém letáku a na stránkách projektu www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/#oprogramu

CO NABÍZÍ NADACE A CO OČEKÁVÁ OD PŘÍJEMCŮ

Každý příjemce obdrží:

 • Grant ve výši až 500 000 Kč, vyplacený ve dvou splátkách
 • Zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč
 • Konzultanta/ku, který/á pomáhá týmu, komunitně mapuje a facilituje 3 komunitní setkání
 • Výsledky z komunitního mapování
 • 3 dvoudenní semináře
 • 1 Via Cestovku (site-visit)
 • setkání architektů/ek o participativním aspektu projektu s odborníkem a konzultanty, on-line feedback výsledného návrhu
 • organizační podporu projektových manažerů
 • závěrečné setkání realizačních týmů se sdílením zkušeností

Příjemci do programu vkládají:

 • Kofinancování ve výši 20 % z celkové částky podpory, tj. až 100 000 Kč
 • Dobrovolnou práci projektového týmu
 • Závazek účasti 4 zástupců týmu (možno doplnit zájemcem z komunity, např. teenager, starosta, dárce apod.) na 3 seminářích, Via cestovce a závěrečném setkání
 • Zajištění prostor a pohoštění při jednom ze 3 seminářů pro účastníky z ostatních dvou obcí (možno hradit z grantu)
 • Uspořádání 3 komunitních plánovacích setkání občanů včetně zajištění prostor a pohoštění (možno hradit z grantu)
 • Zajištění ubytování pro konzultanta při dvoudenních akcích (mapování apod., možno hradit z grantu)
 • Brigádnickou práci občanů při realizaci projektu
 • Získání architekta otevřeného participativnímu přístupu a ochotného přijet na setkání architektů
 • Uspořádání inspirativního setkání pro další obce v daném kraji po skončení projektu
 • Zajištění údržby prostoru po skončení projektu
 • Komunikace s kontaktními osobami z nadace (průběžná a závěrečná zpráva, vyúčtování, fotodokumentace apod.)

Obec (v případě, že není žadatel) do programu vkládá:

 • seznámení se s programem
 • souhlas s realizací projektu proměny veřejného prostoru
 • souhlas s participací občanů na podobě projektu proměny veřejného prostoru
 • součinnost při šíření zkušeností v kraji

Zdroj: Nadace Via