13.09.2012

Prodloužení termínů evropských soutěží - Evropský rok stárnutí 2012

Na základě sdělení národního koordinátora si Vás dovolujeme informovat o posunutí uzávěrky pro přihlášení do soutěží, které byly vyhlášeny v rámci Evropského roku stárnutí, a to do 16. 9. 2012, kdy bude ukončen příjem přihlášek případných zájemců.

Na základě sdělení národního koordinátora za Českou republiku pro Evropský rok stárnutí 2012  si Vás dovolujeme informovat o posunutí uzávěrky pro přihlášení do soutěží, které byly vyhlášeny v rámci Evropského roku stárnutí, a to do 16. 9. 2012, kdy bude ukončen příjem přihlášek případných zájemců.

Získání evropské ceny v některé z kategorií soutěží by mělo být podmětem k dalším iniciativám a projektům zaměřeným na podporu aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Finalisté v každé kategorii budou pozváni do Bruselu k účasti na slavnostním předávání těchto cen.

Pokud realizujete v rámci výše uvedených kategorií zajímavou aktivitu, můžete se do soutěže zapojit. Vstupní formulář do soutěže, obecná pravidla a konkrétní pravidla pro každou kategorii jsou uvedena na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a na webových stránkách EU: http://www.active-ageing-2012.eu (česky).