28.11.2016

Přihlaste se do soutěže Komunální politik roku 2016

Přihlaste se do soutěže Komunální politik roku 2016! Svaz měst a obcí ČR je také letos spolupořadatelem soutěže Komunální politik roku 2016. Princip soutěže spočívá v tom, že jsou do ní přihlašovány zajímavé inspirativní projekty uskutečněné ve městech a obcích, za nimiž stojí výrazné osobnosti

Přihlaste se do soutěže Komunální politik roku 2016!

Svaz měst a obcí ČR je také letos spolupořadatelem soutěže Komunální politik roku 2016. Princip soutěže spočívá v tom, že jsou do ní přihlašovány zajímavé inspirativní projekty uskutečněné ve městech a obcích, za nimiž stojí výrazné osobnosti z řad komunálních politiků – starostů, místostarostů, radních a dalších zastupitelů.

Doporučujeme proto členským obcím a městům, aby soutěži věnovaly pozornost a zvážily svoji účast v ní. Komunální politici se do soutěže mohou nejen sami přihlásit, ale také nominovat některou ze svých spolupracovnic či některého ze svých spolupracovníků v zastupitelstvu.

Podrobnější informace o soutěži včetně on-line přihlášky/nominace jsou na: www.komunalnipolitikroku.cz

S projekty se lze přihlašovat do osmi soutěžních kategorií: Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Kulturní a vzdělávací činnost, Odpadové hospodářství, Dopravní projekt roku, Ekologický projekt roku, Sport a veřejné zdraví, Veřejná zeleň.

Musí jít o projekty uskutečněné (zkolaudované, které začaly fungovat...) v období 1. leden 2015 až 30. září 2016, na jejichž přípravě, prosazení či realizaci se účastník soutěže osobně výrazně podílel. Nemusí jít ani o projekty v hodnotě milionů korun. I „malý“ projekt může být pro menší obec a její obyvatele stejně cenný a důležitý jako „velký“ projekt ve větším městě.

Přihlásit se lze i s více projekty v různých kategoriích. On-line přihláška spolu s propozicemi soutěže je vyvěšena na www.komunalnipolitikroku.cz. Přihlášku je možné případně rovněž vyplnit, vytisknout a odeslat poštou na adresu: Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, vydavatelství Profi Press s. r. o., Jana Masaryka 2559/56 b, 120 00 Praha 2.

Uzávěrka příjmu přihlášek/nominací je 30. září.

Vítěz každé soutěžní kategorie obdrží křišťálové Dobré srdce (originální plastiku sklářů z Nového Boru) a pro svoji obec/své město odměnu 20 000 Kč. Celkový vítěz soutěže – Komunální politik roku 2016 – bude vybrán z vítězů jednotlivých kategorií. Převezme rovněž křišťálové Dobré srdce a pro svoji obec/své město odměnu 50 000 Kč.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 22. listopadu v Akademii veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze od 14 hodin. Pozváni budou všichni účastníci soutěže. Záštitu nad soutěží má opět ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Stejně jako v případě minulého ročníku časopis Moderní obec představí nejen vítězné projekty a jejich nositele, ale také všechny další přihlášené projekty.