19.05.2020

Přihlaste se do čtvrtého ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2020

Svaz měst a obcí ČR opět poskytl záštitu letošnímu již čtvrtému ročníku národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2020. Přihlašovat svá řešení, vize nebo projekty můžete až do 30. 6. 2020. Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.

Přihlášku můžete podat jednoduchým vyplněním stručného formuláře na internetových stránkách soutěže www.soutezchytramesta.cz  pod odkazem PŘIHLÁSIT PROJEKT. Přihlašovat svá řešení, vize nebo projekty můžete až do 30. 6. 2020.

Letošní ročník soutěže podporuje Vaše nominace v celkem jedenácti kategoriích obcí a měst ve formátu Vašich koncepcí, strategických dokumentů, připravovaných i realizovaných projektů.

Nově také v soutěži reagujeme na možnost přihlásit Vaší zkušenost s případnými opatřeními v souvislosti s COVID19 a to založením vlastní kategorie.

V případě dalších upřesnění kontaktujte zástupce organizátora paní Mgr. Terezu Vašíčkovou  na e-mailové adrese vasickova@scii.cz.

Soutěž pořádá Smart City Innovations Institut z.ú./SCII ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem měst a obcí České republiky.