04.01.2021

Prestižní titul Stavba roku 2020 získalo osm staveb

Celkem 8 titulů Stavba roku 2020, 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 28. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Svaz měst a obcí ČR poskytl soutěži záštitu.

Historie soutěže

Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba roku vznikla v roce 1992. Tehdy se Nadace ABF stala právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury a navázala na jeho čtyřiatřicetiletou informační a vzdělávací tradici. Převzala i evropské setkání pro architekturu a stavitelství FOR ARCH, které v krátké době přeměnila na největší pražský veletrh a fórum nových stavebních výrobků a technologií, jejichž počet každoročně překračoval v násobcích inovace let minulých. Soutěž se stala na mnoho let vyvrcholením veletrhu.

Soutěž se postupně vyvíjela, tak jak se měnily vnější podmínky. Dlouhodobě stabilní se ukázal systém hodnocení, které soutěž přijala již od svého druhého ročníku. Ten dostal podobu pravidelných prohlídek cca 30 staveb (50% z přihlášených v každém roce), které postoupily do druhého kola posuzování a ze kterých porota navrhuje 15 Nominací na Titul Stavba roku a 5 Titulů Stavba roku. Přitom nominace i tituly nejsou udělovány s pořadím a nejsou ani děleny na nějaké kategorie. To dlouhodobě umožňuje vybrat každý rok ty nejlepší z dokončených staveb i ocenit stavbu relativně drobnou vedle stavby mnohamiliardové.

Stavby může přihlásit kterýkoliv člen stavebního týmu (projektant, dodavatel, investor) dokonce i uživatel, ale po dohodě s ostatními členy týmu. Soutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené do června aktuálního roku. Původní omezení na dobu dokončení jeden rok bylo zrušeno s ohledem na otevření soutěže účastníkům regionálních soutěží i postupnému dokončování některých staveb. Stavba se však v soutěži nesmí objevit vícekrát.

Soutěž byla postupně obohacena o zvláštní ceny jednotlivých vypisovatelů a partnerů, které akcentují některou z vlastností posuzovaných návrhů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uděluje cenu stavbě financované ze státního rozpočtu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR oceňuje nejlepší investorský záměr, časopis Stavitel nejlepší stavební detail a Nadace ABF uděluje cenu za inovační přínos. K nim se v roce 1999 připojila i Cena primátora za přínos pro hlavní město Prahu a v dalších letech Cena Státního fondu rozvoje bydlení za podnětnou bytovou stavbu, Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní stavbu a Státního fondu životního prostředí za ekologickou a energeticky úspornou stavbu. V patnáctém ročníku byla prvně udělena Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky. V posledních letech pak přibyla cena za veřejný prostor (MMR a AÚUP), cena za pasivní stavbu a cena za použití BIM. Od roku 2011 je udělována i zahraniční Stavba roku pro stavbu (český export), které se účastnil český projektant nebo dodavatel či investor nebo výrobce a dodavatel významného podílu použitých stavebních materiálů a technologií

Samostatnou kapitolu si zaslouží Cena veřejnosti, která se hlasuje na internetu a na výstavních akcích. Předmětem hlasování je 15 nominací a v minulých ročnících se hlasování účastnilo na 140 000 hlasujících. Hlasování probíhá mezi nominačním večerem, pořádaným začátkem září, a slavnostním předáváním, kterým soutěž vyvrcholí v prvé polovině října.

Všechny zúčastněné stavby jsou presentovány na webu www.stavbaroku.cz, kde jsou zveřejněny i všechny předešlé ročníky a jejich hodnocení.

Přehled vítězů soutěže Stavba roku 2020 najdete zde.