01.10.2021

Osobností venkova 2020 a 2021 se stali Josef Bezdíček a Jan Kruml

Dnes 1. října v prostorách Valdštejnského paláce byli za přítomnosti místopředsedy Svazu a starosty Velkého Oseka Pavla Drahovzala vyhlášeni v rámci ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“ Josef Bezdíček a Jan Kruml osobnostmi venkova pro rok 2020 a 2021. Oceněni byli za celoživotní přínos českému venkovu.

Do pomyslné Síně slávy byli uvedeni za rok 2020 pan Josef Bezdíček a za rok 2021 Ing. Jan Kruml.

Jméno Ing. Jana Krumla je od počátku spojeno s přípravou českého Programu obnovy vesnice a se vznikem Spolku pro obnovu venkova ČR, jehož byl po Ivanu Dejmalovi druhým předsedou.

Josef Bezdíček, emeritní starosta obce Čermná nad Orlicí a čestný předseda Komory obcí Svazu měst a obcí České republiky, zasvětil také většinu svého života hájení zájmů malých obcí. Již v roce 1990 se stává starostou obce Čermná nad Orlicí, která je jednou z spoluzakládajících obcí Svaz měst a obcí České republiky. V té době Čermná nad Orlicí vstoupila i do Spolku pro obnovu venkova ČR, který vedl za celý kraj. V roce 1993 odjíždí do Bavorska, kde se seznamuje s metodou Programu rozvoje venkova a snaží se tyto zahraniční zkušenosti přenést do podmínek své obce. V návaznosti na tyto zkušenosti začíná v roce 1995 propagovat soutěž Vesnice roku a předsedá její komisi ve východních Čechách. V roce 2001 se stává místopředsedou Svazu měst a obcí České republiky a předsedou Komory obcí Svazu. Do dnešních dní se zapojuje do činnosti komisí Svazu měst a obcí a účastní se jednání s resorty o nastavení dotační politiky pro český venkov. Josef Bezdíček je neodmyslitelně spjat se Svazem měst a obcí, což potvrzují i jeho slova při přebírání ocenění "Svaz měst a obcí je moje srdce," uvedl.

Ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“ vyhlašuje Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Jako prvnímu v roce 2018, bylo uděleno ocenění Osobnost venkova Ing. Jiřímu Vačkářovi, in memoriam.

gallery

ZDROJ: SPOV ČR