19.03.2019

Obec přátelská rodině a seniorům 2019

 Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2019.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 14. 4. 2019 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů datovou schránkou nebo v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na datovém médiu na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

 Kontakty na pracovníky:

Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Mgr. Dominika Horáková (dominika.horakova@mpsv.cz
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)