04.03.2010

O titul Vesnice roku se bude bojovat už pošestnácté

Už pošestnácté se mezi sebou obce čítající maximálně 5 250 obyvatel utkají v soutěži Vesnice roku. Slavnostní podepsání a vyhlášení podmínek nového ročníku soutěže se uskutečnilo v úterý 2. března 2010 na Dni malých obcí v Praze za přítomnosti ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky a zástupců dalších vyhlašovatelů soutěže, předsedy Komory obcí SMO ČR Josefa Bezdíčka, předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavaly a ředitelky odboru venkovských podpor Programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství Zuzany Dvořákové.

Už pošestnácté se mezi sebou obce čítající maximálně 5 250 obyvatel utkají v soutěži Vesnice roku. Slavnostní podepsání a vyhlášení podmínek nového ročníku soutěže se uskutečnilo v úterý 2. března 2010 na Dni malých obcí v Praze za přítomnosti ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky a zástupců dalších vyhlašovatelů soutěže, předsedy Komory obcí SMO ČR Josefa Bezdíčka, předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavaly a ředitelky odboru venkovských podpor Programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství Zuzany Dvořákové. 

Cílem soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.  „Tato soutěž je šancí pro efektivní rozvoj našich obcí a regionů. Naštěstí si to uvědomuje stále více starostů a počet zúčastněných se každoročně zvyšuje. Věřím, že tomu tak bude i letos," uvedl při slavnostním vyhlášení Vondruška.

Minulého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 325 obcí. Vítězem celostátního kola se stala obec Tučín z Olomouckého kraje. (Foto z vyhlášení výsledků krajských kol loňského ročníku si můžete prohlédnout zde.)
 
Příjem přihlášek do soutěže do 30. dubna 2010!

Více informací k soutěži Vesnice roku najdete zde.