21.05.2012

O titul Vesnice roku 2012 soutěží 278 obcí

V květnu a červnu bude probíhat hodnocení přihlášek obcí zaslaných do každoroční soutěže o titul Vesnice roku. Tento rok se přihlásilo 278 obcí, které nyní budou soutěžit v krajských kolech o Zlatou stuhu. Držitelé této stuhy ze všech krajských kol postupují do celostátního kola, kde jsou vyhodnocena první tři místa.

V květnu a červnu bude probíhat hodnocení přihlášek obcí zaslaných do každoroční soutěže o titul Vesnice roku. Tento rok se přihlásilo 278 obcí, které nyní budou soutěžit v krajských kolech o Zlatou stuhu. Držitelé této stuhy ze všech krajských kol postupují do celostátního kola, kde jsou vyhodnocena první tři místa.

Slavnostní předání se uskuteční dne 15. září v Luhačovicích na dvacátém ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písni a tancem. Kromě již zmíněných ocenění jsou udělována ocenění vítězům jednotlivých krajských kol, a  to Modrou stuhou za společenský život, Bílou stuhou za činnost mládeže, Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu. S oceněními je spojen také příslib dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou nebo Oranžovou stuhu a 1 mil. Kč za Zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace v celkové výši 2 mil. Kč. 

Mezi hodnocené oblasti patří: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Svaz měst a obcí ČR je vyhlašovatelem soutěže společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství.

Petra Kubařová