26.07.2007

O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO

V červnu byl vyhlášen již pátý ročník soutěže. Určena je zástupcům státní správy a samosprávy, kteří zapojují do svého rozhodování veřejnost. V letošním roce se soutěž vedle České republiky koná také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Vítězové národních soutěží budou bojovat o nejlepší projekt v zapojení veřejnosti ve střední Evropě. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 1. října 2007.

V červnu byl vyhlášen již pátý ročník soutěže. Určena je zástupcům státní správy a samosprávy, kteří zapojují do svého rozhodování veřejnost. V letošním roce se soutěž vedle České republiky koná také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Vítězové národních soutěží budou bojovat o nejlepší projekt v zapojení veřejnosti ve střední Evropě. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 1. října 2007.

Tisková zpráva:
 
Zapojujete občany do rozvoje vaší obce, města, mikroregionu, kraje? Spolupracujete s neziskovými organizacemi? Pak přihlaste svůj úřad do soutěže O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO!
 
Centrum pro komunitní práci střední Morava letos pořádá již pátým rokem soutěž o nejlepší zapojení veřejnosti „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO.“  V letošním roce soutěž probíhá také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Vítězové ze všech zemí se utkají o titul nejlepší projekt zapojení veřejnosti ve střední Evropě.
Do soutěže se mohou přihlásit obce, města, městské části, mikroregiony, krajské úřady a další instituce státní správy a samosprávy, které:
·         zorganizovaly účast občanů v rozvoji obce nebo regionu a přispěli tak ke zvýšení jejich podílu na rozhodování, a zároveň/nebo
·         spolupracují a podporují nevládní neziskové organizace a na principu partnerství je zapojují do regionálního rozvoje
 
Do soutěže se mohou přihlásit instituce, které zapojily veřejnost do rozvoje obcí, měst, mikroregionů a regionů a to různými formami. Například účastí veřejnosti v komunitním plánování (např. komunitní plánování sociálních služeb), při tvorbě veřejných prostranství, při regeneraci panelových sídlišť nebo při společném strategickém plánování s veřejností apod.
 
Přihlásit lze projekty realizované v letech 2006 a 2007. Jeden účastník může mít přihlášeno i více projektů. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 1. října 2007. Z došlých projektů vybere porota složená z nezávislých odborníku nejlepší projekty, které budou posléze hodnoceny přímo na místě. Po hodnocení na místě proběhne finální hodnocení.
 
Výsledky české části soutěže budou vyhlášeny na jednodenní národní konferenci koncem roku 2007. Vítězové  získají věcné ceny - např. techniku, která jim pomůže lépe pracovat a komunikovat s veřejností nebo zahraniční studijní cestu. V loňském ročníku byla hlavní cenou desetidenní studijní cesta do Japonska. Vybrané projekty obdrží také čestné uznání ministra vnitra nebo ministra životního prostředí. Vítězný projekt mezinárodní části soutěže bude slavnostně vyhlášen na dvoudenní mezinárodní konferenci o zapojování veřejnosti, která proběhne v dubnu 2008 v Praze.
Cílem soutěže je podpořit principy občanské společnosti, zapojit do veřejného života nevládní neziskový sektor a občany, podpořit transparentní prvky rozhodování do místní samosprávu – zamezit korupci.
 
Přihlášku, podrobná pravidla účasti v soutěži a další důležité informace naleznete na www.olidech-slidmi.cz. Soutěž pořádá CpKP ve spolupráci s týdeníkem vlády Veřejná správa, nadací Partnerství, za finanční podpory Evropské unie a Visegradského fondu a pod záštitou Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí.
 
Kontakt: Mgr. Petr Zavadil, CpKP střední Morava, Horní náměstí 9, 750 02 Přerov; e-mail: soutez@cpkp.cz, telefon 775 760 354.