11.02.2020

Nadace Via opět pomůže lidem tvořit místa, kde je radost žít

Nadace Via spustila nový ročník programu Živá komunita na podporu lidí, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Skupiny aktivních lidí a malé neziskovky mohou obdržet finanční příspěvek až 100 000 korun na projekt, který oživí jejich okolí a zlepší sousedské vztahy. Součástí programu je také série vzdělávacích seminářů a propojování s dalšími lidmi, kteří vytvářejí podobné projekty.

Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině,“ říká Adéla Jungová, projektová manažerka Nadace Via.

 V minulých letech byly podpořeny projekty na oživení ulic a náměstí, vytváření míst k setkávání, vybudování komunitních center či zahrad, obnovu drobných památek či oživování tradic. Nadace Via podpoří ty, kdo pořádají pouliční slavnosti, komentované procházky, dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce, sází stromy a aleje, čistí studánky nebo obnovují remízky. „V malé obci Ráječko na Blanensku obyvatelé nacvičili a před místní hasičárnou zrealizovali hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci umožnila lidem všech věkových kategorií vzájemně se poznat a vytvořit představení, které položilo základy pro budoucí aktivity a zapojení místních,“ popisuje jeden z příkladů podpořených projektů Adéla Jungová. Video přibližující tento projekt můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=gZlxvTLpToo. Ilustrační fotografie k programu z archivu Nadace Via si můžete stáhnout ZDE.

 

Účastníci programu mohou vedle grantu získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz, využít expertní konzultace, setkat se se zástupci dalších podpořených projektů a účastnit se vzdělávacích seminářů. Uzávěrka programu je průběžná během celého roku. Více informací najdete na stránkách programu https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/.

Kontakt pro další informace:

Adéla Jungová

tel.: 773 122 822

adela.jungova@nadacevia.cz

 

Nadace Via usiluje o to, aby v Česku bylo víc lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Jejími hlavními tématy jsou proto rozvoj filantropie a rozvoj komunitního života v Česku. Za 22 let své působnosti investovala 355 mil. Kč do komunitních a filantropických projektů a zprostředkovala 270 mil. Kč neziskovým organizacím díky Darujme.cz. www.nadacevia.cz

 

Dárci programu:

Program Živá komunita funguje díky podpoře České spořitelny, manželů Hany a Dalimila Dvořákových, Nadace Jablotron, Bader philanthropies a dalších individuálních dárců.

Mediální partner programu:

Mediálním partnerem programu je měsíčník Moderní obec, který přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se na témata z oblasti ekonomiky a finančního řízení včetně dotačního managementu obcí, měst a regionů.