30.10.2020

Letošní Strom roku nám vypráví příběh o soudržnosti

Stromem roku se stala jabloň z náchodska, jejíž kořeny jsou již 70 let pevně srostlé s místní komunitou. Má šanci její příběh oslovit i hlasující ze vzdálených koutů a stát se Evropským stromem roku?

V Machově na Náchodsku zná jabloň v hostinci u Lidmanů každé malé dítě. I proto pro ni nejspíš letos v anketě Strom roku hlasovalo nejvíce lidí. Řekněme si upřímně, že neprožíváme úplně lehké časy. Stromy roku obvykle vyprávějí nejen příběh svůj, ale i příběh kraje a často i příběhy, které překračují hranice země. Obvykle jsou plné zvratů, které se do silných kmenů viditelně vepsaly. Jabloň u Lindmanů však vypráví hlavně o soudržnosti komunity, která pomáhá těžké časy přečkat. V hostinci u Lindmanů se setkává již několikátá generace.
Jedním z důvodů, proč Svaz měst a obcí každoročně propaguje soutěžní anketu Strom roku, je právě i přesah, který každý příběh stromu má. Letos je to hlavně pozitivní příklad sousedské sounáležitosti, ale i příklad toho, že velké dějiny se skládají z těch malých dějin a v neposlední řadě nelze zapomínat i na ekologický přesah. Není lepší způsob, jak chránit zeleň kolem nás, než poznat některé stromy tak říkajíc „osobně“.
V anketě Strom roku jste letos již po druhé mohli hlasovat online. Soutěž má však mnohem delší historii. Poprvé byla soutěžní anketa vyhlášena v roce 2002. Organizuje ji Nadace Partnerství jako součást iniciativy Sázíme budoucnost, do které se mohou zapojit jednotlivci i celé obce a sázet či pečovat o již zasazené stromy.
V loňském roce uspěla Chudobínská borovice, která oslovila pokrouceným kmenem a okolní krajinou, která by mohla být předlohou obrazů z dob romantismu. Její unikátní vzrůst i lokalita dokonce oslovila i za hranicemi země a v celoevropském hlasování byla zvolena Evropským stromem roku. To Jabloň u Lidmanů je o poznání méně dramatická. Ať už již uspěje i na evropské úrovni nebo ne, její příběh přišel v pravý čas. Příběh o tom, že v těžkých chvílích je dobré se semknout.

Pokud chcete vědět více o letošních finalistech i loňských vítězích, navštivte webové stránky ankety www.stromroku.cz.

AUTOR FOTOGRAFIÍ: Nadace Partnerství, Marek Olbrzymek