25.05.2015

Které obce byly v roce 2014 přátelské rodině?

V úterý 26. května 2015 budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže "Obec přátelská rodině 2014". A to na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které akci ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery pořádá. 

V úterý 26. května 2015 budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže "Obec přátelská rodině 2014". A to na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které akci ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery pořádá. 

Cílem soutěže je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni.

Vyhlašovateli "Obce přátelské rodině" jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 2. Spolupracujícími organizacemi pak Síť mateřských center (Síť MC), Asociace center pro rodinu (ACER) a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). 

Organizátoři chtějí prostřednictvím neinvestičních dotací odměnit vítězné obce, ale také inspirovat ty, kteří teprve začínají a snaží se pracovat na svém rozvoji. Vítězové předchozích ročníků peníze využili například na podporu příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, vytvoření nových informačních zdrojů se zaměřením na rodiny (weby či brožury o službách pro rodiny apod.), oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, vytvoření dětský

Více informací najdete na: