15.07.2010

Krajská kola soutěže Vesnice roku mají své vítěze

Všechny obce přihlášené do v pořadí již 16. ročníku soutěže byly v měsících květnu a červnu navštíveny a hodnoceny krajskou komisí složenou ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.

 

Všechny obce přihlášené do v pořadí již 16. ročníku soutěže byly v měsících květnu a červnu navštíveny a hodnoceny krajskou komisí složenou ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.

V rámci hodnocení krajských kol hodnotitelské komise udělily následující ocenění:
     Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole
     Modrá stuha - za společenský život
     Bílá stuha - za činnost mládeže
     Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
     Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Dále hodnotitelské komise udělily různá mimořádná ocenění a diplomy, např. za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena).

Výsledky krajských kol si můžete prohlédnout zde.