15.12.2020

Komunální projekt roku 2020

Společenské akce, mezi které slavnostní ceremoniály s vyhlašováním vítězů soutěží zajisté patří, utržily tento rok velké rány. Není tomu jinak ani v případě soutěže Komunální projekt roku 2020, jehož ceremoniál se měl konat již 3. listopadu. Pořadatelé, mezi kterými je i Svaz měst a obcí ČR, s vyhlášením soutěže otáleli. Vzhledem k stále nepříznivé epidemiologické situaci se nakonec rozhodli ceremoniál zrušit. Vítězové však o své ceny nepřijdou. Dary obdrží osobně přímo na svých radnicích.

Komunální projekt roku je celostátní soutěž, kterou každoročně již od roku 2015 uděluje časopis Moderní obec ve spolupráci s dalšími subjekty. Letos opět nad soutěží poskytla záštitu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a Svaz měst a obcí měl svého zástupce v hodnotitelské porotě. Byl jím místopředseda Svazu a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal. Soutěž oceňuje projekty v 10 kategoriích. Z vítězů z jednotlivých kategorií poté odborná porota vybere jednoho absolutního vítěze. Vítězné komunální projekty získají i letos sošku srdce z českého křišťálu z novoborského Sklářského ateliéru ASTERA a symbolickou peněžní odměnu. A kam letos pořadatelé tyto ceny odvezou?

Celkovým vítězem se stal Dům sociálních služeb Pacov, který zároveň uspěl v kategorii Sociální projekt roku. Porota na projektu ocenila zejména významné rozšíření kapacity pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími intelektovými poruchami a vytvoření 40 nových pracovních míst, ale i celkovou estetickou hodnotu stavby. Starosta Pacova Lukáš Vlček, který byl součástí realizačního týmu, však zdůraznil, že si projektu cení také proto, že prošel přes funkční období 3 zastupitelstev. Pacov, který naleznete v kraji Vysočina, spadá do regionu s vysokým věkovým průměrem obyvatelstva, a tak "k realizaci projektu proto vedly důvody jak komunitní a sociální, tak ekonomické," dodává starosta. Přestavba je dílem týmu architektů pod vedením architekta Zdeňka Rychtaříka, jenž se v Pacově podílel i na dalších rekonstrukcích.

Vítězům v jednotlivých kategoriích také gratulujeme:

 • Sociální projekt roku – projekt péče o seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné občany
  • Dům sociálních služeb Pacov
 • Děti a rodiče – projekt pro školáky, předškoláky a jejich rodiče
  • Nová ZŠ v Okrouhlici
 • Sport a veřejné zdraví – podpora sportovních a pohybových aktivit občanů každého věku a podpora zdravého životního stylu
  • Rekonstrukce venkovního koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně
 • Veřejná zeleň – péče o okrasné plochy, parky, lesy
  • Lesopark Staré Lázně v Konstantinových Lázních
 • Kulturní a vzdělávací činnost – kulturní, vzdělávací a společenské programy pro občany, rozvíjení kulturních a historických tradic
  • Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova ve Zdicích
 • Odpadové hospodářství – systém a organizace sběru, likvidace a využití odpadů
  • Je to čistě na nás - snižování spotřeby jednorázových plastů ve Vsetíně
 • Utváření veřejného prostoru – řešení veřejných prostor a budov, dopravních staveb a péče o památky
  • Regenerace centrální části obce Svojšín
 • Chytrá obec – komplexní i dílčí projekty využívající digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích
  • Dohled a řízení energií v ZŠ, ZUŠ a sportovní hale ve Zruči nad Sázavou
 • Energeticky úsporná obec – energeticky úsporná opatření ve městech a obcích
  • Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku
 • Ekologický projekt roku – malé i velké projekty na ochranu životního prostředí
  • Stavba teplovodu a kotelny na biomasu Kněžice

ZDROJ: Moderní obec