01.11.2021

Knihovna roku 2020 a 2021

V Zrcadlové kapli Klementina v Praze se dne 14.10.2021 konala slavnostní vyhlášení Knihovny roku 2020 a Knihovny roku 2021. Situace v minulém roce nám neumožnila předání cen, proto bylo třeba nápravy a o to byl tzv. knihovnický svátek větší.

Knihovna roku je již tradiční akcí, jež je pořádána za podpory Ministerstva kultury a v oblasti Městská knihovna roku i pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Letošní vyhlášení bylo opravdu náročné – byly vyhlašovány ročníky 2020 i 2021 najednou. Avšak ta pozitivní nálada, radost a nadšení, jež naplnilo Zrcadlovou kapli, náročnost akce plně vykompenzovaly.

Úvodem vyhlašování nás přivítal herec Saša Rašilov přečtením úryvku z knihy Dewey Kocour z knihovny, který okouzlil svět od Vicky Myron. Poté se slova ujal ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn, jenž poděkoval za práci knihovníků, vyzdvihl hrdost na toto povolání a vyzval knihovníky, aby nadále zůstali podporou ostatním i v dobách nelehkých. Přítomným byl i dosavadní ministr kultury Lubomír Zaorálek, který během svého ministerského působení projevil pochopení pro oblast knihovnictví. Ve své zdravici pronesl zamyšlení nad tím, že kniha nejen, že přestála všechna historická období včetně období internetu, ale současně byla a je i pro všechny skupiny obyvatel, je široce dostupná a je třeba tento stav široké přístupnosti zachovat. Projevil víru v další růst knihoven a pogratuloval všem, kteří uspěli a zvítězili. Krátce zmínil i své návštěvy knihoven spolu s hodnotící komisí a poklonil se obrovské oddanosti knihovníků své práci.

Následovala předávání jednotlivých ocenění, která jsou udělována k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou základních kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Pro rok 2020 byly oceněny v kategorii základní knihovna Knihovna Halenkov, Obecní knihovna Jaroměřice a Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou. Za kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb byla pro rok 2020 oceněna Městská knihovna v Praze a Městská knihovna Polička. Mezi oceněnými za rok 2021 tak byla například Obecní knihovna ve Statenicích, Místní knihovna v Číměři či Veřejné knihovna Slivenec, a to v kategorii základní knihovna. V kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb byla hlavní cenou oceněna Knihovna Jiřího Mahena v Brně za projekt Knihovna na Křižovatce a Národní knihovna České republiky za zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19 jako nenahraditelného zdroje pro oblasti vzdělávání a výzkumu. S Knihovnou Jiřího Mahena v Brně se doufám brzy setkáme, neboť jejich tzv. vstání z popela je příkladnou ukázkou toho, že nikdy nesmíme vzdávat své snahy o zachování některých institucí.

Pro nás je však důležité zejména ocenění „Městská knihovna roku“ a to za rok 2020 i rok 2021. V loňském, 11. ročníku této akce, titul nejlepší Městská knihovna roku 2020 získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín, jako druhá se umístila Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a jako třetí Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Pro rok 2021 pak toto ocenění získala Městská knihovna v Semilech, jako druhá se umístila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově a na třetím místě se umístila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Tradičně byla cena předána předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků Romanem Giebischem a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR Vlastimilem Pickem. O tom, jakou radost přebírající měli, ani asi nemusíme psát. Ona práce knihovníka totiž není moc vidět, ale její význam je nezměřitelný. Ostatně, jak pan Picek při své gratulaci vítězům zmínil, knihovna je jediný prvek obce, který ani s plynutím času, změnou ekonomické i společenské situace, v době válek i v době bídy nezanikl. Je neměnnou konstantou života obce, jíž je nezbytné zachovat.

My gratulujeme všem oceněným, děkujeme za nádherný hudební doprovod varhaníku Martinu Moudrému z Konzervatoře Jana Deyla a již se těšíme na ročník následující.

 

Alena Klimtová

Legislativní a právní sekce SMO ČR