16.10.2014

Knihovna roku 2014

Ve čtvrtek 16. října 2014 předal ministr kultury Daniel Hermann ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2014“. V jedné z  kategorií jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku - www.vesniceroku.cz. 

Ve čtvrtek 16. října 2014 předal ministr kultury Daniel Hermann ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2014“.

Knihovnou roku 2014 v kategorii „základní knihovna“ se stala OBECNÍ KNIHOVNA HORNÍ LIDEČ ze Zlínského kraje. Knihovna poskytuje všestranné služby na vysoké úrovni ve velkoryse pojatých prostorách, získaných rekonstrukcí v roce 2012. Moderní a osvěžující interiér, plný barev, s dostatkem odpočinkových zón, je přehledný díky kvalitnímu orientačnímu systému. Knihovnické služby doplňují informační lekce pro školy, vzdělávací akce pro veřejnost, tvořivé kurzy, besedy zejména s regionálními osobnostmi, výstavy a nabídka publikací a informačních materiálů Hornolidečska. Knihovnice je velmi aktivní, zapálená, je velkou oporou a pomocí pro šest dalších knihoven v okolí. K propagaci své práce maximálně využívá rozmanitých informačních zdrojů.

Kontakt: knihovnice Věra Povalačová,  tel.: 571 447 261, v.povalacova@tiscali.cz

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly dále Obecní knihovna ve Vikýřovicích z Olomouckého kraje za inspirativní prostředí rekonstruované knihovny pro kreativní práci dětí a dospělých, propracovanou koncepci besed, vzdělávacích a kulturních akcí a poznávání knihoven a zajímavých míst regionu.

Kontakt: knihovnice Květoslava Havlíčková, tel.: 605 849 840

a Obecní knihovna Lomnice z Karlovarského kraje za mimořádnou oblibu občanů, plynoucí z výjimečné péče obce o kvalitu služeb, poskytovaných na vysoké profesionální úrovni.

Kontakt knihovnice Jiřina Němečková, tel.: 725 063 068

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích za zavedení služby výpůjček e-knih. V dubnu 2014 zahájila JVK ČB půjčování českých e-knih dodávaných společností eReading.cz. Tato nově zavede­ná služba pozitivně přispívá k celkovému rozvoji knižního trhu, je výhodná jak pro knihovnu a čtenáře, tak pro interne­tové knihkupectví, autory a nakladatele. Služba je čtenářům dostupná přes internet kdykoli a odkudkoli, navíc knihovna může půjčit tolik exemplářů, kolik čtenářů má o daný titul zájem. Čtenáři mohou výpůjčky e-knih využívat i v některé z dalších knihoven v knihovní síti ČR prostřednictvím účtu mojeID.

Kontakt: ředitel Mgr. Ivo Kareš, email: kares@cbvk.cz, tel.: 727 808 440

Zvláštní ocenění a diplom obdržela Knihovna Jiřího Mahena v Brně za zavedení služby „Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ Projekt navazuje na soustavnou práci KJM s uživateli se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou jsou děti s různými druhy hendikepů. V rámci této nové služby je vytvářen soubor didaktických pomůcek a hraček, s nimiž lektoři, tj. pracovníci poboček, kteří programy vytvářejí, během besed pracují. Pedagogové, kteří se svými žáky docházejí na besedy, si mohou stejně jako rodiče vybrat konkrétní pomůcky a hračky, jež lze později vypůjčit. Záměrem je podpořit rozvoj motorických a komunikačních dovedností a vytvářet pozitivní vztah ke knihovnám a čtenářství. Uživatelé knihovny mají k dispozici informace o hračkách jak v on-line katalogu, tak v podobě tištěné brožury. V rámci KJM je do projektu zapojeno 40 % všech poboček (13 z 32 poboček), celkově je ve fondu ca 200 hraček a didaktických pomůcek domácí i zahraniční provenience.

Kontakt: ředitelka Ing. Libuše Nivnická, email: nivnicka@kjm.cz, tel.: 603 782 460

„Městskou knihovnou roku 2014“ se stala Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s. Viz samostatná tisková zpráva níže.

Udělena byla také Cena MARK 2014, a to pro Mladé Atraktivní Rozumné Moudré Aktivní Rozkvétající Knihovnice a Knihovníky. Viz samostatná tisková zpráva níže. 

Více najdete na http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2014/.