14.07.2020

Kdo letos získá ocenění Architekt obci 2020?

Odborná porota složena ze zástupců partnerských organizací soutěže dnes vybírá nejúspěšnější spolupráci architekta a samosprávy. Ta získá ocenění Architekt obci 2020 a cenu převezme 8. září v pražském Centru architektury a městského plánování v Praze na slavnostním večeru.

V porotě zasedli zástupci Svazu měst a obcí ČR, ministerstva pro místní rozvoj, České komory architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopisu Moderní obec, vysoké školy ARCHIP a již tradičně i vítěz minulého ročníku, tentokrát Ing. arch. Milan Košař.

Základními kritérii pro posouzení předmětu soutěže je zejména přínos spolupráce architekta obce a samosprávy z pohledu:

  • kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti;
  • výběru místa a vlastního koncepčního řešení – koncept místa;
  • dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel;
  • přínosu pro kvalitu života obyvatel.

Do soutěže se mohla přihlásit obec i architekt či architektonické/urbanistické studio z celé České republiky. Oceněn bude tandem obec - architekt.

Více o soutěži naleznete na architektobci.cz

gallery