11.10.2013

Jeseník nad Odrou slavil své vítězství

Moravskoslezská obec Jeseník nad Odrou zvítězila v 19. ročníku soutěže Vesnice roku. V pátek 11. října se proto v této obci slavilo. Svaz, který je od počátku jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže, zastupoval předseda Komory obcí Josef Bezdíček, starosta Čermné nad Orlicí.

Jeseník nad Odrou, 11. října 2013 – Moravskoslezská obec Jeseník nad Odrou zvítězila v 19. ročníku soutěže Vesnice roku. V pátek 11. října se proto v této obci slavilo. Svaz měst a obcí ČR, který je od počátku jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže, zastupoval předseda Komory obcí Josef Bezdíček, starosta Čermné nad Orlicí.

„Jsem rád, že mohu osobně starostům těch nejúspěšnějších obcí blahopřát a předat ocenění. Svaz již několik let uvolňuje za svého rozpočtu 200 tisíc korun, sto tisíc putuje vítězi, šedesát tisíc obci, která se umístila na druhém místě, a čtyřicet tisíc obci, jež dosáhla na místo třetí,“ vysvětluje Josef Bezdíček. „Je také potěšitelné, že letošní vítězové jsou všichni tři členy Svazu.“ Připomeňme, že stříbrnou obcí se stala východočeská obec Holovousy a bronzový je Dolní Újezd z Pardubicka. Atmosféra v Jeseníku byla opravdu slavnostní a starosta Tomáš Machýček projevoval upřímnou radost. Podle něho to bylo velké překvapení, vítězství mezi 273 obcemi, které se do soutěže letos přihlásily, nečekal. Myslí si ale, že úspěch jim přinesla pospolitost všech pěti místních částí, bohatý kulturní a spolkový život a společná práce na projektech. V nejbližší době hodlají zrekonstruovat zdravotní středisko.

Dodejme, že Jeseník má 1900 obyvatel, základní školu a dvě mateřské školky, dům pro seniory a v každé místní části je kulturní dům. Nechybí vodovod, plynovod, kanalizace ani čistička odpadních vod. Na úpravách veřejného prostranství se podílejí místní spolky, velmi aktivní zde jsou myslivci, včelaři či rybáři. Za pochvalu pak rozhodně stojí fakt, že se obec poměrně v krátké době vzpamatovala z ničivých povodní, které ji zasáhly před čtyřmi lety. A navíc zvítězila v prestižní celostátní soutěži Vesnice roku. Nezbývá, než obdivovat a blahopřát.