09.12.2021

Jak by děti a studenti chtěli změnit život v našich městech a jejich okolí ?

Výtvarná přehlídka „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“ byla vyhlášena 21. 11. 2021 na Sněmu Svazu měst a obcí České republiky v Hradci Králové rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou.

Tomáše Zimy jsme se zeptali:

Jak vznikla myšlenka vytvořit prostřednictvím dětí a studentů vizi, co by chtěli, aby se změnilo, resp. bylo zachováno v prostředí ve kterém žijí do roku 2050?
Hledali jsme téma, kterým bychom oslovili mladé lidi z celé Evropy v rámci předsednictví ČR v Radě EU a podle našeho názoru by toto téma mělo mladé lidi spojovat a nám všem dát zpětnou z hlediska rozhodování o rozvoji našich měst, obcí a jejich okolí.
Jakou roli v tom mohou sehrát představitelé našich měst, obcí, či mikroregionů?
Velkou, neboť mohou vyhlásit v rámci projektu regionální výtvarnou přehlídku pod upraveným názvem, do kterého uvedou místo, nebo téma na které chtějí zaměřit pozornost svých občanů, např. „Evropa, ve které chci žít. Kladenský sport v roce 2050.” nebo „Evropa, ve které chci žít. Kyjovské tradice v roce 2050.” V rámci evropské výtvarné přehlídky může každá škola přihlásit pouze jedno dílo a další dílo vždy pouze společně se zahraniční školou a to s každou opět jen jedno. Pokud však starostové, resp. mikroregion vyhlásí městskou či regionální výtvarnou přehlídku, tak sami určí, kolik prací mohou školy přihlásit, kolik jich vystaví a případně kolik jich ocení na své výstavě. Měli by pak s tím počítat v rozpočtu na příští rok.
Kdy by to měli starostové vyhlásit a v jakém termínu by se měly městské, či regionální výstavy konat?
Optimálně by to měli rozhodnout a vyhlásit co nejdříve a současně oslovit s výzvou k zapojení partnerská města v Evropské unii. Zadání i web. e2050 existují i v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že termín pro přihlášení prací je konec dubna, tak od června do poloviny října 2022 vzhledem k tomu, že pak nastane příprava na závěrečnou evropskou výstavu a konferenci, která se bude konat 22. 11. 2022 u nás na Univerzitě Karlově v
Karolinu.
Nebudou s tím mít města a obce moc práce?
Nebudou, neboť vše je standardizováno, zadání, texty, grafika a navíc přihlašování prací, proces výběru děl probíhá elektronicky prostřednictvím našeho elektronického systému, takže na starostechz je organizace městské, obecní či regionální výstavy a podle jejich rozhodnutí i případná diskuse s mládeží, či šířeji s občany na zvolené téma z hlediska budoucnosti. Výstava určitě tuto diskusi vhodně podpoří a přitáhne pozornost nejen dětí a studentů. Navíc spolupracující města budou mít k dispozici i virtuální městskou výstavu, kterou si budou moci prohlížet nejen občané města a ale i zahraniční zájemci prostřednictvím webu e2050.eu, na který bude upřena pozornost zájemců nejen z Evropy. V České republice koordinuje tyto aktivity spoluvyhlašovatel W&ART, z.s., na který se můžete se všemi dotazy obrátit prostřednictvím info@worldart.cz .
Máte již signalizován zájem zapojení z Evropské unie?
Ano a nejen z Evropské unie, neboť díky dalšímu spoluvyhlašovateli Českým centrům, jejichž zřizovatel je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky se ozývají zájemci z mimoevropských zemí se zájmem tvořit vizi budoucí Evropy, jako například z Jižní Koreje, nebo z USA.
Budou mít možnost se s vizí našich měst a regionů seznámit zájemci ze zahraničí?
Ano a to buď prostřednictvím virtuálních městských výstav v rámci E2050, nebo medailonků, které si mohou zřídit spolupracující města či regiony. Prostřednictvím webu e2050.eu si je budou moci prohlížet nejen občané města a ale i zahraniční zájemci nejen z Evropy. Pro bližší informace se příp. obraťte prosím na info@worldart.cz