18.12.2020

IV. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2020: Úspěch svazového projektu i zvláštní ceny poroty

IV. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2020 letos ocenil inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů. Oceněny byly projekty a řešení v 7 kategoriích, osobnosti z veřejného a soukromého sektoru, které se významně zasloužili na rozvoji chytrých řešení ve městech a obcích a dalších 5 projektů získalo zvláštní cenu poroty mimo soutěžní kategorie. Obě kategorie pro jednotlivce, jak osobnost veřejného, tak i soukromého sektoru obsadili zástupci projektu Svazu měst a obcí s názvem Strategický rámec Smart City v České republice.

Do letošního IV. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA přihlásilo přes 180 projektů a konkurence byla obrovská, a to nejen vzhledem ke kvantitě, ale především kvalitě. Odborná porota sestávající se z více než třiceti členů měla letos snad nejtěžší rozhodování ze všech proběhnuvších ročníků. Při dvoukolovém hodnocení posuzovala Odborná porota, do jaké míry přihlášená řešení a projekty splňují 4 pilíře SMART CITY, kterými jsou Proveditelnost, Udržitelnost, Úspora, Informovanost neboli otevřenost dat a zapojení veřejnosti. U mnohých projektů provedla Odborná porota také dálkové online hodnocení v místě realizace projektu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Úspěchem se může pyšnit i projekt Svazu měst a obcí. Ocenění v kategorii Osobnost pro veřejný sektor 2020 a současně Cenu ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové získala Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svaz měst a obcí ČR, za osobní podíl na etablování projektu Strategického rámce Smart City v České republice, propagaci ekosystému chytrého města a obce na půdě Svazu měst a obcí ČR a oborových platforem. A zároveň titul osobnost pro soukromý sektor 2020 získala mimo jiné za zpracování implementační strategie SMART ČESKO Ing. Rut Bízková, zakladatelka, předsedkyně správní rady ISFOR.

A nyní které projekty zvítězily dle jednotlivých kategorií:

Ocenění v kategorii IDEA Smart City (hodnocen je projektový záměr) se stává Liberecký kraj za Akční plán koncepce chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

Vítězem kategorie Projekt pro region se stal projekt Smart Region Jižní Čechy přihlašovatele Jihočeský kraj.

Další oceněnou kategorií je Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, vítězem této kategorie se stal projekt Strategie rozvoje dopravy a veřejného sektoru města Milevska.

V kategorii Projekt pro město od 10 do 50 tisíc obyvatel uspěl EPC projekt pro objekty ČVUT přihlašovatelů ČEZ ESCO, a.s. a ENESA a.s.

V kategorii Projekt pro město od 50 do 200 tisíc obyvatel nejvíce oslovilo členy poroty Statutární město Kladno za svůj projekt Platforma INVIPO – SMART KLADNO.

Poslední hodnocenou kategorií byl Projekt pro město nad 200 tisíc obyvatel, kde si první místo odnesl projekt „Citymove“ – multimodální aplikace pro navigaci městem přihlašovatele ŠKODA AUTO DigoLab s.r.o.

S ohledem na kvalitu přihlášených projektů a řešení se Odborná porota rozhodla letos udělit ocenění mimo soutěžní kategorie a ocenila 5 přihlášených řešení a projektů Zvláštní cenou Odborné poroty za přínos v dané oblasti.

Zvláštní cenu Odborné poroty za opatření pro boj s pandemií COVID19 získal projekt H-Check II Rozšíření stanice pro bezkontaktní dezinfekci přihlašovatele HESTEGO, a.s. Na projektu Axiom smart integrační platforma společnosti AXIANS redtoo s.r.o. vyzdvihla porota přínos pro oblast integrace technologií. Zvláštní cenu za přínos pro úspěšnou realizaci projektů participativního rozpočtu získal projekt „Dáme na Vás“, který podporuje participaci a občanskou iniciativu, která je právě nutnou podmínkou rozvoje konceptu Smart Cities. Za přínos v oblasti komunikace mezi obcí a občany udělila v letošním ročníku odborná porota zvláštní cenu společnosti Politinn a.s. za projekt Platformy pro komunikaci mezi obcí a občany.

Zvláštní cena Odborné poroty nebyla v letošním ročníku udělována pouze za projekty, ale ze strany Odborné poroty byla oceněna rovněž iniciativa #SKODAAUTOpomaha, a to za podporu a pomoc občanům v průběhu pandemie COVID19.

 

Zdroj: Tisková zpráva organizátora soutěže, Smart City Innovations Institut, z.ú.