15.09.2021

Inspirativní region, soutěž pro města a obce

Máte ve vaší obci zajímavý projekt, který je spojený s podporou podnikání nebo s rozvojem podnikatelského prostředí? Něco, co se skutečně podařilo a chtěli byste to sdílet s ostatními? Přihlaste se do soutěže Inspirativní region agentury CzechInvest! SMO ČR poskytl soutěži záštitu.

V agentuře CzechInvest vyhlašujeme soutěž Inspirativní region, která svým zaměřením navazuje na soutěž Investičně atraktivní region z předchozích let. Po roční odmlce způsobené koronavirovou pandemií tak představujeme soutěž v nové podobě. 

Soutěž Inspirativní region se koná jednou za dva roky a je zaměřena na příklady dobré praxe vždy k danému tématu, které souvisí s rozvojem municipalit. Letošní ročník soutěže je zaměřený na projekty realizované v letech 2019–2020, které se týkají podpory podnikatelského prostředí v městech a obcích celé České republiky. Pokud jste například otevřeli podnikatelské centrum, uspořádali kurzy podnikání pro místní obyvatele, vybudovali lokální průmyslovou zónu, zrevitalizovali brownfield pro podnikatelské účely nebo jiným způsobem podporujete podnikatelské subjekty ve vašem městě či obci, neváhejte nám představit svůj projekt. Sdílejte své úspěchy s ostatními!

Koho hledáme

Soutěž je určena pro města a obce všech velikostí, které v soutěžním období zrealizovaly projekt zaměřený na podporu místního podnikatelského prostředí.

Proces hodnocení

Hodnocení soutěžních projektů probíhá ve dvou kolech. V prvním kole zasedne porota složená z odborníků, kteří se profesně dlouhodobě věnují rozvoji podnikatelského prostředí v obcích a městech. Zástupci poroty pak dle stanovených kritérií vyberou pět finálních projektů. Finalistům nabídneme vytvoření profesionálních video medailonků, díky kterým budou moci prezentovat svůj projekt odborné veřejnosti.

Ve druhém kole hodnocení zasedne odborná porota, složená ze specialistů CzechInvestu a dalších partnerů soutěže. Na základně osobního či online představení soutěžního projektu finalisty porota zvolí tři nejlepší projekty soutěže. Akci budeme celorepublikově propagovat.

Výherci získají hodnotné ceny od partnera soutěže Berman Group, které jim pomohou v dalším strategickém rozvoji obce či města.

Záštitu nad soutěží poskytlo Město pro byznys, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE

Více najdete zde