18.12.2020

Dům sociálních služeb Pacov se stal celkovým vítězem soutěže Komunální projekt roku 2020

Ani nepříznivá koronavirová situace nevedla ke zrušení letošního, již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020. Kvůli nouzovému stavu a opatřením vlády v souvislosti s pandemii nákazy covid-19 však vyhlašovatelé soutěže tentokrát museli zrušit slavnostní vyhlášení jejích výsledků původně naplánované do Českého muzea hudby v Praze.

Vyhlašovatelé – vydavatelství Profi Press a jeho časopis Moderní obec – už jsou však domluveni s jednotlivými vítězi, že ceny „srdce na dlani“ z českého křišťálu spolu se symbolickými šeky na finanční odměnu za úspěch v soutěži jim přivezou až na radnice.

Celkové vítězství si z letošní soutěže odnesl projekt Dům sociálních služeb Pacov, který první místo obsadil také v soutěžní kategorii Sociální projekt roku. V projektu, jehož manažerem byl starosta města a předseda Regionální komise Svazu měst a obcí ČR Lukáš Vlček, šlo o rozšíření stávajícího objektu přístavbou o kapacitě 100 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobu a dalšími intelektovými poruchami, kteří potřebují celodenní péči. V Pacově (Kraj Vysočina) tak v rámci celého regionu účinně přispívají k řešení problému, který v souvislosti s demografickým vývojem bude do budoucna stále naléhavější a stane se i výzvou pro územní samosprávy.

Starosta Pacova Lukáš Vlček vítězství projektu města okomentoval: „Náš region je v ČR bohužel jedním z těch, kde je značně vysoký věkový průměr obyvatelstva. Navíc jsme průmyslově zemědělským regionem s nízkým poměrem služeb. K realizaci projektu proto vedly důvody jak komunitní a sociální, tak ekonomické. Projekt má proto pozitivní dopad do řady oblastí života v našem regionu.

Osobně si vážím i toho, že příprava a následná realizace projektu prošly skrz funkční období hned tří zastupitelstev. V našem regionu má tedy projekt dlouhodobou podporu, přičemž do jeho plánování a realizace byly zapojeny i neziskové organizace. Kromě toho máme u našich projektů velké štěstí na architekty. Konkrétně u Domova sociálních služeb to byl tým architektů pod vedením Zdeňka Rychtaříka, který navrhl i naši Mateřskou školu Za Branou. Ostatně nikoliv náhodou obě tyto stavby získaly dvě ocenění z celkem pěti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina.“

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl k soutěži Komunální projekt roku mj. uvedl: „Soutěž chápu coby skvělou příležitost ukázat a sdílet dobrou praxi mezi všemi, kteří se snaží posunout život v našich městech, obcích, městských částech či městysech všech velikostí. Takové lidi potřebují naše územní samosprávy – osobnosti s nadšením a vizemi, které se nebojí překážek a svou práci chápou jako službu občanům a městu či obci."

Podle Františka Lukla otázkou k zamyšlení do budoucna je cílení nových projektů s ohledem na finanční situaci měst a obcí v příštích letech. Předseda SMO ČR v té souvislosti konstatoval: „Výhled pro obecní, ale ani pro krajské rozpočty není dobrý. Budou mít lidé ve vedení územních samospráv za této situace vůbec chuť pouštět se do věcí nadstandartních, věcí zlepšujících život svých občanů nad naprosto nezbytnou hranici? Doufám a věřím, že nadšence a vizionáře neodradí ani finanční tíseň, naopak, že přijdou s úpornými a chytrými, jak se dnes říká smart, variantami příštího pokroku. Pokroku, který povede k dalšímu prohlubování pocitu domova ke své obci, ke svému městu.

Soutěž Komunální projekt roku 2020 se i letos konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a s podporou Svazu měst a obcí ČR. Všechny projekty, které se letos soutěže zúčastnily, představí zvláštní příloha časopisu Moderní obec v lednu 2021.

 

Přehled vítězů soutěže komunální projekt roku 2020:

* Kategorie Děti a rodiče: Nová ZŠ v Okrouhlici (nositel projektu starosta Lubomír Pospíchal)

* Kategorie Ekologický projekt roku: Stavba teplovodu a kotelny na biomasu Kněžice (nositel projektu starosta Milan Kazda)

* Kategorie Energeticky úsporná obec: Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku (nositel projektu starosta Tomáš Spurný)

* Kategorie Chytrá obec: Dohled a řízení energií v ZŠ, ZUŠ a sportovní hale ve Zruči nad Sázavou (nositel projektu starosta Martin Hujer)

* Kategorie Kulturní a vzdělávací činnost: Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova ve Zdicích (nositel projektu starosta Antonín Sklenář)

* Kategorie Odpadové hospodářství: Je to čistě na nás – snižování spotřeby jednorázových plastů ve Vsetíně (nositelka projektu místostarostka Simona Hlaváčová)

* Kategorie Sociální projekt roku: Dům sociálních služeb Pacov (nositel projektu starosta Lukáš Vlček)

* Kategorie Sport a veřejné zdraví: Rekonstrukce venkovního koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně (nositelka projektu starostka Soňa Chalupová)

* Kategorie Utváření veřejného prostoru: Regenerace centrální části obce Svojšín (nositel projektu starosta Karel Petráň)

Kategorie Veřejná zeleň: Lesopark Staré Lázně v Konstantinových Lázních (nositel projektu starosta Karel Týzl)

* Zvláštní cena Hodnotitelské komise soutěže: Obnova zaniklého křížku a úprava jeho okolí v Pramenech (nositelka projektu starostka Michala Málková)

* Celkové vítězství v soutěži Komunální projekt roku 2020: Dům sociálních služeb Pacov (nositel projektu starosta Lukáš Vlček)

 

Foto: Nový Dům sociálních služeb v Pacově