01.08.2007

Dopravní program Nadace Partnerství a soutěž Cesty městy

Dopravní situace ve městech a obcích nejen České republiky se stále častěji stává problematickou, nepříjemnou, stresující a zcela neefektivní. Jako reakce na současný stav automobilové dopravy u nás, který se pro svou nadřazenost ostatním způsobům dopravy ukazuje být z dlouhodobého hlediska neudržitelný vznikl Dopravní program Nadace Partnerství.

Dopravní situace ve městech a obcích nejen České republiky se stále častěji stává problematickou, nepříjemnou, stresující a zcela neefektivní. Jako reakce na současný stav automobilové dopravy u nás, který se pro svou nadřazenost ostatním způsobům dopravy ukazuje být z dlouhodobého hlediska neudržitelný vznikl Dopravní program Nadace Partnerství.

Posláním programu je prezentovat nejnovější poznatky o dopravě a přispívat k rozvoji veřejné osobní dopravy, cyklistiky a chůze, s výhledovým cílem nalezení rovnováhy mezi jednotlivými druhy dopravy. Snažíme se, aby dopravní politika v naší zemi zahrnovala promyšlenou a dostatečnou podporu veřejné osobní dopravy, pěších a cyklistů za současného omezování růstu dopravy automobilové. V rámci svých aktivit se zabývá podporou ekologicky šetrných způsobů dopravy (veřejná osobní doprava, cyklistika, chůze), zklidňováním dopravy ve městech a obcích a bezpečnými cestami do škol. Více informací naleznete na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/doprava.
Jedním z projektů zklidňování dopravy je i soutěž Cesty městy (dříve zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR), která vznikla v roce 2002 na popud a pod organizačním zajištěním Dopravního programu Nadace Partnerství. Pomocí soutěže chceme upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech a možnosti jejich řešení. Dobrá dopravní řešení, která vedou ke zlepšení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu (zvláště těch nejzranitelnějších - chodců a cyklistů) a která vytváří příjemné prostředí pro intenzivnější sociální kontakty mezi obyvateli, se objevují i u nás a mohou být zajímavou inspirací pro všechny zájemce. Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno rekordních 30 rozsáhlých projektů z různých měst či obcí ČR. Během července a srpna budou  shlédnuty a vyhodnoceny odbornou hodnotící komisí a 20. září bude soutěž slavnostně vyhlášena a vítězné projekty odměněny. Podrobné informace, včetně databáze projektů přihlášených i v předchozích ročnících naleznete na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 20. září v průběhu Evropského týdnu mobility. Vítězné projekty si mezi sebe rozdělí částku 300 tisíc korun, zvláštní cenu udělí i časopis Moderní obec.

Radek Patrný
Nadace Partnerství