30.03.2007

Cesty městy aneb Zklidňování dopravy ve městech

Svaz měst a obcí je již tradičním partnerem soutěže, která si klade za cíl upozornit na problémy spojené s dopravou a najít možnosti řešení. Mezi oceněné tak patří dobrá dopravní řešení, která vedou ke zlepšení žitovního prostředí, zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a která vytváří příjemné prostředí pro intenzivnější sociální kontakty mezi obyvateli.

Svaz měst a obcí je již tradičním partnerem soutěže, která si klade za cíl upozornit na problémy spojené s dopravou a najít možnosti řešení. Mezi oceněné tak patří dobrá dopravní řešení, která vedou ke zlepšení žitovního prostředí, zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a která vytváří příjemné prostředí pro intenzivnější sociální kontakty mezi obyvateli.

Organizátorem soutěže je Nadace Partnerství, oficiální datum odevzdání přihlášek je letos stanoveno na 31. května.

Veškeré potřebné informace k předmětu soutěže, přihláškám i kontakty naleznete na http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty.

Pavla Kulhavá
smocr@smocr.cz