03.06.2019

Cena Senior roku 2019

Cenu Senior roku vyhlašuje už posedmé Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři). Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Více na: https://www.sensen.cz/cena-senior-roku-2019

 

Nominace

Nominovat na Cenu Senior roku 2019 mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Nominace je nutné podávat elektronicky prostřednictvím formuláře.

Nominujte jednotlivce a kluby, kteří:

  • se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
  • konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
  • provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
  • dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin - děti, lidé s postižením, osamělé matky)
  • společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)

Jednotlivci musí být minimálně 60 let.

 

O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim při příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

 

Kategorie

Nejlepší senior/seniorka

Nejlepší klub

V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře níže a nebo na e-mailech marie.knotkova@bariery.cz / info@sensen.cz.