22.12.2020

Cena MOSTY – nominujte svůj projekt!

Do konce roku je možnost zasílat nominace na cenu MOSTY, vyhlašovanou Národní radou osob se zdravotním postižením. Řada obcí realizuje mnoho užitečných projektů pro osoby se zdravotním postižením a zaslouží si tak ocenění. Obce mohou přihlašovat svoje projekty i projekty dalších subjektů v jejich obci. Uzávěrka pro nominace je 31. 12. 2020, nejpozději však začátkem roku 2021.

Nominační arch naleznete v příloze. Níže ještě připomínka a bližší informace od předsedy NRZP ČR, Václava Krásy:

Vážení přátelé,

ještě jednou se na vás obracíme s připomenutím, že do konce roku je možné předkládat návrhy na ocenění cenou NRZP ČR MOSTY.

NRZP ČR vyhlásila 18. ročník udílení výročních cen NRZP ČR MOSTY.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením za uplynulý rok a v roce 2021 bude udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  • Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  • Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením;
  • Zvláštní cena.

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v lednu 2021 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2021 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2020 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické a právnické osoby, města a obce, dokonce je možné nominovat i svůj projekt.

Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Ještě připomínáme, že uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2020. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 25. března 2021 v Ostravě.

Vážení přátelé, v příloze najdete nominační arch, na kterém můžete nominovat jakýkoliv projekt nebo osobnost, která z vašeho pohledu významně pomáhá osobám se zdravotním postižením. Nominovat na cenu MOSTY může každý občan České republiky, nebo jakákoliv instituce. Subjekty mohou navrhnout i svoje projekty, pokud se domnívají, že významným způsobem pomáhají osobám se zdravotním postižením. Nominační arch bude ještě zveřejněn v pátém čísle časopisu Mosty, který vyjde 3. 12. 2020. Těšíme se na vaše návrhy.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR