26.03.2015

9. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni se může zúčastnit soutěže o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. Organizuje ji Ministerstvo vnitra  ve spolupráci s organizacemi Alternativa 50+, Fórum 50% a Gender Consulting. (Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net)

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky i v tomto roce ve spolupráci s organizacemi Alternativa 50+, Fórum 50%,  a Gender Consulting. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Dotazníky k soutěži najdete na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem-v-roce-2015.aspx nebo níže. V případě zájmu o účast prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 20. dubna 2015. Vyplněné dotazníky lze odeslat e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz  nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7.  Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v  květnu 2015 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 4.  června 2015 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.

Na soutěži se podílí i Svaz měst a obcí ČR - v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze připomínkoval soutěžní dotazníky. 

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.