18.02.2014

8. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni se může zúčastnit soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Cílem akce je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. (Foto: FreeDigitalPhotos.net)

Jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni se může zúčastnit soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Pořádá ji Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, Fórem 50% a Gender Consulting. Akce, v níž soupeří úřady s rovnými příležitostmi pro ženy a muže, se letos koná už po osmé. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Přihlásit se může i  váš úřad!

Dotazníky k soutěži najdete níže, ale také na stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-2014.aspx.  Chcete-li se porovnat s ostatními úřady, dotazník vyplňte do 31. března 2014 a pošlete e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7.  Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v  květnu 2014 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.  Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům se sukuteční v červnu 2014 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.