29.01.2020

22. ročník soutěže Zlatý erb 2020

22. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí opět startuje. Uzávěrka pro příjem přihlášek je do 31. 1. 2020, 14.00 hod. Nepropástněte ji! Svaz měst a obcí i tento rok bude u toho.

V těchto kategoriích můžete vyhrát:

 • Nejlepší webové stránky města
 • Nejlepší webové stránky obce
 • Smart city a nejlepší elektronická služba
 • Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci (pouze celostátní kategorie)


Soutěž nabízí přínosy pro všechny zúčastněné:

 • Zdarma získáte analýzu, zda webové stránky vyhovují všem požadavkům
 • Seznámíte se současnými trendy v oblasti tvorby webových stránek
 • Objektivní srovnání se sousedními obcemi a městy
 • Příklady dobré praxe mohou přinést nové nápady a nové zkušenosti
 • Setkání s kolegy u příležitosti vyhlášení výsledků dodá inspiraci a potřebný impulz do další práce

 

Důležité termíny:

 • Uzávěrka příjmu přihlášek
  31. 1. 2020, 14.00 hod.
 • Vyhlášení výsledků krajských kol
  březen 2020
 • Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola na konferenci ISSS
  20. 4. 2020, Hradec Králové

 

Přihlašovací formulář a propozice soutěže najdete na www.zlatyerb.cz