28.04.2014

17. ročník Ceny VIA BONA

Nadace VIA ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických, Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery vyhlašují 17. ročník Ceny VIA BONA. Jedná se o prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. 

Nadace VIA ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických, Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery vyhlašují 17. ročník Ceny VIA BONA. Jedná se o prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

NOMINOVAT JE MOŽNÉ V TĚCHTO KATEGIORIÍCH:

  • Cena pro velkou firmu
  • Cena pro malou a střední firmu
  • Cena za otevírání nových cest
  • Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku
  • Cena novinářů pro individuálního dárce (udílejí zástupci předních českých médií)
  • Cena pro mladého filantropa

Nominujte svou firmu, zviditelněte vaši podporu dobročinných projektů a inspirujte tak ostatní.

Finalisté budou spolu s nominujícími pozváni na recepci konanou při příležitosti slavnostního vyhlášení Ceny VIA BONA, které se uskuteční 1. října v rezidenci velvyslanectví USA v Praze.

Uzávěrka nominací je 6. června 2014. Více informací a nominační formuláře najdete na www.cenaviabona.cz