14.05.2022

První ochutnávka z programu Kontaktního dne starostů na Žofíně

Hledáte osvědčené postupy a inovativní řešení problémů, se kterými se potýkáte při správě Vaší obce či města? A víte, odkud tyto postupy a řešení (spolu)financovat? Přijďte na první ročník Kontaktního dne starostů Svazu měst a obcí ČR, který se koná 16. června od 12 do 18,45 hod. v Malém sále a Rytířském sále paláce Žofín v Praze.

Celé odpoledne budete mít jedinečnou příležitost k individuálním konzultacím jak se zástupci soukromého sektoru, který nabízí služby šité na míru obcím, ale i se zástupci ministerstev a jim podřízeným agenturám, se kterými můžete konzultovat z jakých dotačních zdrojů nejen tyto služby (spolu)financovat či probrat konkrétní projektové záměry. Připravili jsme pro Vás unikátní přátelské prostředí, kde se propojí veřejný, státní a soukromý sektor. Vedle individuálních konzultací budete mít rovněž možnost vyslechnout si prezentace jednotlivých firem a ministerstev.

 

Inovativní řešení a osvědčené postupy pro správu věcí veřejných představí řada firem, jejichž pracovníci Vám budou k dispozici po celou dobu konání Kontaktního dne. Těšit se můžete rovněž na audiovizuální vystoupení firem, jako je např. First Green Industries, Galileo, PCA technologies či klastr WASTen. Česká firma First Green Industries Vám představí, jak pracovat při úpravě terénu, na stavbách a veřejných prostranstvích bez hluku, emisí a s až o 90% nižšími náklady.

 

Firma Galileo, která se specializuje na pomoc s digitalizací obcí, Vám představí komplexní řešení od tvorby webových stránek s originálním responzivním designem včetně legislativních nároků, přes automatické propojení informací, komunikaci s občany ve formě mobilní aplikace V OBRAZE, rozesílání SMS a emailů, propojení na sociální sítě, až po vlastní českou výrobu elektronických úředních desek.

 

Inovativní vybavení a metody, jak bojovat se zápachem způsobeným průmyslovými emisemi, které přispívají ke zhoršení veřejného zdraví, Vám představí italská firma PCA Technologies. Dozvíte se o jedinečném systému inteligentních e-nosů spojených s platformou pro modelování rozptylu, díky čemuž máte přehled o klíčových faktorech, které ovlivňují kvalitu ovzduší, a tomu přizpůsobit následnou strategii pro zmírnění dopadu těchto negativních vlivů.

 

Dodavatele moderních technologií na využití odpadu bude například reprezentovat klastr WASTen. Klastr WASTen a jeho členové nabízí městům a obcím moderní špičkové technologie na materiálové i energetické využití odpadů a řešení aktuální problematiky odpadového hospodářství. Jedním z členů klastru WASTen je společnost ENRESS, jež Vás seznámí s technologiemi na termochemickou recyklaci odpadních plastů a dalších syntetických organických materiálů. 

 

Státní sektor bude zastoupen hned několika resorty. Mezi nimi budou třeba zástupci Ministerstva životního prostředí a rovněž Státního fondu životního prostředí. Můžete se proto těšit na nejnovější informace k dotacím, které jsou pro Vás důležité. Státní fond životního prostředí zároveň bude mít po celou dobu konání Kontaktního dne přítomné zaměstnance, se kterými budete moci konzultovat Vaše projektové záměry či nápady, které v obcích máte, a pro které hledáte nyní financování. Využijte proto této možnosti a neváhejte se zeptat na informace týkající se nejen Národního programu životního prostředí, ale také například Modernizačního fondu, kde se připravuje výzva na komunální energetiku.

 

Zástupci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás budou informovat o aktuálně dostupných finančních zdrojích potřebných pro školy, které zřizujete. Svaz měst a obcí České republiky si velmi cení rychlosti, s jakou MŠMT vypsalo dotace v reakci na uprchlickou krizi, na Kontaktním dnu ale samozřejmě zjistíte i informace o dalších zdrojích, na které mají školy ve Vaší obci nárok.

 

Nejčerstvější informace k vypsaným a chystaným výzvám se dozvíte od zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento resort je pro samosprávy relevantní nejen kvůli Operačnímu programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, ale rovněž kvůli Národnímu plánu obnovy, který pod něj spadá.

 

Pro samosprávy je samozřejmě neméně důležité Ministerstvo pro místní rozvoj, které každoročně vypisuje řadu dotačních titulů určených pro malé i větší obce. Zároveň jde o ministerstvo, pod které spadá Integrovaný regionální operační program neboli IROP, který se svým objemem finančních prostředků směřujících do území je dlouhodobě obcím a městům nakloněn ze všech operačních programů nejvíce. Nevynechejte proto ani vystoupení zástupců tohoto resortu.

 

Časový program jednotlivých audiovizuálních představení a prezentací firem a resortů bude zveřejněn týden před konáním Kontaktního dne na webových stránkách Svazu. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a nechte se celé odpoledne inspirovat. Budeme se těšit na viděnou.

 

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů