21.06.2022

Kdo se tedy stal tím nejlepším?

Včera večer (16. 6. 2022) vyvrcholila soutěž Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Nejlepší starosta ve volebním období 2018–2022 slavnostním vyhlášením vítězů.

Gratulujeme nejlepším starostům i obcím a městům oceněným jako Vzdělaný úřad a Vzdělaná obec

Je nám velkou ctí, že můžeme vyhlásit jejich jména:

Nejlepším starostou se stává:

Za Jihočeský kraj – starostka města Blatná, paní Kateřina Malečková

Paní Kateřina Malečková uzavírá své druhé volební období ve funkci starostky města Blatná.  Město se pod jejím vedením rapidně změnilo, a i úspěch ve 4. ročníku Indexu kvality života, sestaveným projektem Obce v datech a společností Deloitte svědčí o spokojenosti jeho obyvatel. Nový bytový dům se 30 byty, nový pavilon ZŠ, skate park, rekonstrukce MŠ, nový sběrný dvůr nebo workoutové hřiště, to vše je jen část ze zrealizovaných projektů, které Blatnou posunují dál a občanům zpříjemňují život. V Blatné také drží krok s dobou, smart projekty, nebo chcete-li inovativní projekty u nich mají zelenou. Jako příklady lze uvést využití elektromobilu pro městské služby, půjčovnu elektrokol, elektroskútr pro městskou policii či dynamické veřejné osvětlení a mnohé další.

Jak říká starostka: „Mým cílem bylo vzbuzovat v lidech hrdost na své město, a to se myslím podařilo. Schválili jsme i návrat růží do města spolu s odkazem na pěstitele Jana Bohma, který svým zahradnictvím zaměřeným na pěstitelství růží učinil z Blatné slavné město růží.“

Za Jihomoravský kraj - pan Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko

Pan Jiří Crha má za sebou první volební období ve funkci starosty. Za svůj nejzásadnější úspěch považuje stavbu přemostění na Staré Blansko. Stavbu za 267 milionů korun, stavbu, na kterou čekalo město desítky let. Toto nové přemostění spojilo dvě, železnicí oddělené části Blanska a jeho vedení se podařilo připravit vše od výkupu pozemků až ke stavebnímu povolení včetně finanční podpory.

Město má za jeho působení za sebou i řadu dalších úspěšně zrealizovaných projektů, jako např. dva nové kruhové objezdy, rekonstrukci páteřní inženýrské sítě v centru i celého průtahu městem. Dále revitalizaci sídliště Zborovce za 40 milionů korun nebo nová parkovací místa. Jako starosta nezapomíná ani na sportovní vyžití obyvatel, povedlo se mu plošně revitalizovat či nově vybudovat víceúčelová i dětská hřiště, nová zázemí pro sportovce, skatepark a další.

„Chci zlepšit město, ve kterém žiji, a kde je stále co napravovat z minulosti, to je i moje motivace do další práce“, říká Jiří Crha.

Za Karlovarský kraj - paní Lenka Dvořáková – starostka obce Hazlov

Paní Lenka Dvořáková starostuje již třetí volební období. A co považuje za svůj největší úspěch? Jednoznačně rekonstrukci několika budov bývalého zámku, kde nyní sídlí obecní úřad i s krásnou, zajímavě řešenou knihovnou s nefalšovanou pavlačí. Obec Hazlov také získala v roce 2019 titul Vesnice roku Karlovarského kraje. Při své práci dává velký důraz i na projekty pro vzdělávání a sport. Důkazem toho je stavba nové tělocvičny i rekonstrukce staré, vybudování víceúčelového hřiště, vybudování přírodní zahrady u MŠ a zejména modernizace několika učeben místní ZŠ, které budou splňovat požadavky na školu třetího tisíciletí. Čeká ji však neméně práce i do budoucna, ráda by dotáhla projekt rekonstrukce náměstí nebo bezbariérový dům pro starší spoluobčany.

Jak říká: „Nikdy jsem nestavěla vzdušné zámky, moje vize byly vždy ryze realistické, postarat se co nejpraktičtěji a také co nejhospodárněji o obecní majetek, snažit se o rozvoj obce tak, aby mladí neodcházeli, a to se mi doufám daří.“

 

Za Kraj Vysočina - pan Ing. Martin Mrkos – starosta města Žďár nad Sázavou

Pan Martin Mrkos je ve vedení žďárské radnice první volební období, a i za tak poměrně krátkou dobu má být na co hrdý. Systematicky podporuje ve městě rozvoj byznysu, výsledkem je nově vytvořená průmyslová zóna pro hi-tech výrobu v návaznosti na PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) projekt firemního bydlení. Odrazem tohoto přístupu je i řada ocenění, které město získalo, například 2. místo v soutěži Město pro byznys v ČR či 1. místo v soutěži Czechinvest Inspirativní region. Protikladem k historickému odkazu města a zejména památce UNESCO, tedy kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je řada projektů s inovativními prvky jako je membránová technologie recyklace vody v bazénu, která šetří 71 % objemu vody a má i vliv na pokles nákladů na ohřev, využívání dešťové vody na splachování ve školkách či ustavení eko-týmu a výrazně zelenější politika úřadu.

„Chci Žďár dostat mezi TOP 10 českých měst v republice z hlediska životní úrovně, to je moje dlouhodobější vize“, říká Martin Mrkos.

Za Královehradecký kraj - pan Bc. Zdeněk Drašnar – starosta městyse Nový Hrádek

Třetí volební období dokončuje pan Zdeněk Drašnar, který za svůj největší úspěch považuje vytvoření takové soudržnosti místních obyvatel, že prakticky tvoří velkou rodinu. Díky tomu se společně dokáží domluvit na naprosté většině věcí, přiložit ruku k dílu i radovat se z dosažených úspěchů. Společně se podařilo i zopakovat úspěch z roku 2011 a podruhé získat titul Vesnice roku Královehradeckého kraje 2019. Za 12 let práce pro městys má za sebou řadu úspěšně zrealizovaných projektů, jako příklad může sloužit dnes opravdu záviděníhodná obnova zubní ordinace v roce 2018 a otevření druhé v roce 2020. Město se hodně zaměřuje na dostupnost zdravotní péče, rekonstruovalo i ordinace praktického a dětského lékaře, věnuje se ale i rozvoji školství a sportu. Daří se zde i moderní architektuře, projekt přestavby bývalé větrné elektrárny na rozhlednu s infocentrem a parkovištěm získal řadu ocenění od ceny za Komunální projekt roku 2021 až po Českou cenu za architekturu a cenu Stavba roku, vše v roce tomtéž.

Zdeněk Drašnar přistupuje ke své práci s pokorou, ví, že ne všechny projekty se povedou, že stále je co zlepšovat. I o tom je práce starosty.

Za Liberecký kraj - pan Ing. Jaroslav Zámečník – primátor statutárního města Liberec

První volební období má téměř za sebou i pan Jaroslav Zámečník, primátor pátého největšího města v ČR. Jeho ambice vytvořit z Liberce moderní evropskou metropoli se odrazila i ve vzniku Kanceláře architektury města, jejíž členy jsou převážně mladší, ale již oceňovaní architekti. Jako „živá voda“ postupně přivádí znovu k životu některé městské části, ale i historické centrum. I díky nim se bude město ucházet o titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028.

Jeho velkým úspěchem je i schválení nového územního plánu, na který liberečtí občané čekali 15 let, a to unikátní formou dohody, pro kterou hlasovali všichni zastupitelé napříč politickým spektrem.

V komunikaci s našimi občany upřednostňuji osobní kontakt, říká primátor, pořádáme dny otevřených dveří primátora, setkání v jednotlivých částech města, ve školách, firmách, besedujeme k participativnímu rozpočtu. Osobní kontakt s našimi obyvateli je nejrychlejší cesta k řešení problémů v komunikaci.

Za Moravskoslezský kraj - pan Mgr. Vladimír Tancík – starosta obce Otice

Starostou je pan Vladimír Tancík již 12 let.  Za tu dobu se mu povedlo v obci probudit nejen kulturní život, ale přinesl do Otic také významnou finanční částku z dotačních výzev, která pomohla rozjet řadu užitečných projektů. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat například rekonstrukci školy i školky, nový park, cyklostezku Opava – Otice a Otice – Hradec nad Moravicí či 5 kilometrů nových chodníků, díky nimž i díky úpravě autobusových nástupišť a výtahů, je obec Otice bezbariérová.

Soudržnost otických obyvatel i probuzení kulturního a pospolitého života vedly k získání Zlaté stuhy v soutěži Vesnice roku 2019 v Moravskoslezském kraji i zisk stuhy oranžové za spolupráci se zemědělským subjektem a modré za společenský život.

Největší radost mi dělá nárůst obyvatel obce, říká starosta Tancík, který signalizuje přitažlivost Otic i pro mladé. Právě odchod našich dětí z vesnice byl jedním ze silných argumentů pro práci starosty.

 

Za Olomoucký kraj - pan Jiří Kudláček – starosta města Hranice

Druhé volební období dokončuje ve funkci starosty města Hranice pan Jiří Kudláček. Mohl v něm uplatnit svou dlouholetou bohatou zkušenost z oblasti stavebnictví, z oblasti řízení lidí. Vedl stavební firmu o 350 zaměstnancích, má i zkušenosti nabyté z práce v městském kontrolním výboru.

Při své práci pro město klade důraz na koncepčnost vycházející z přijatých strategických dokumentů, Programem rozvojem města do roku 2030 počínaje, po energetickou politiku města Hranice, Strategii rozvoje zeleně, koncepci kultury, bydlení či koncepci Smart city konče.

Teorii z těchto dokumentů je ale potřeba uvádět do praxe, což v Hranicích jde skvěle. O tom svědčí 100% navýšení investiční aktivity města i v období pandemie. Postavili 200 nových bytů, kotelny řídí dálkově, vytvořili podmínky pro likvidaci odpadů. Město se zazelenalo a jejich domov seniorů patří k nejlepším v kraji.

Snažíme se prezentovat výsledky naší práce i na celostátní úrovni, říká Jiří Kudláček, zúčastňujeme se soutěží, které jsou vyhlašovány na úrovni měst i úřadu státní správy a které nám přinášejí porovnání s ostatními skvělými městy a potřebné informace pro další rozvoj.

 

Za Plzeňský kraj - pan Ing. Mgr. Miroslav Kroc – starosta obce Břasy

I starosta Miroslav Kroc již dokončuje svoje druhé volební období. Za svůj největší úspěch považuje realizaci volnočasového areálu Ultramarinka. Je to jeden z prvních příkladů jak z továrny v havarijním stavu, a navíc nacházející se uprostřed obce udělat relaxační příjemné místo pro občany všeho věku. In-line dráha, cyklo okruhy, rybníky s fontánou, workout, pumptrack, parkour, skateboard, hřiště na beach volejbal, gril zóna, zvonička, muzeum, komín, místo pro trhy, železnice, a to ještě výčet nekončí. Břasy získaly unikátní areál, který jezdí obdivovat starostové nejen z okolí. Během jeho volebních období dokončili také tři nové zubní ordinace, zrekonstruovali přívoz Darová přes řeku Berounku šetřící cestu o 15 až 20 km, opravili školu, úpravnu vody, místní komunikace, veřejné osvětlení, kostel a pořídili betlém.

Motivují mě zrealizované věci, povedené kulturní a sportovní akce, a hlavně mě motivují spokojení občané, říká Miroslav Kroc, starosta obce Břasy.

 

Za Středočeský kraj - pan Bc. Daniel Dvořák – starosta města Klecany

První volební období bude letos uzavírat pan Daniel Dvořák, starosta města Klecany. Průpravu do této funkce získal již v době svého místo starostování v Klecanech v období předešlém. Je hrdý na vznik sportovního areálu na místě hromad starého odpadu a náletových dřevin. Dnes je zde krásný sportovní park cílený na teenagery, kteří se mohou vydovádět na horolezecké stěně, pumptrackové dráze, u stolního tenisu, venkovní posilovně či na hřišti parkourovém.

Za poslední tři roky se také v Klecanech uskutečnily tři největší investiční akce v jejich historii, a to intenzifikace čistírny odpadních vod, výstavba multifunkční budovy, kde vznikl společenský sál, pošta, knihovna, zázemí městské policie, městský úřad a 4 nájemní byty a v neposlední řadě je to i zahájení a dokončení 1. etapy rekonstrukce základní školy.

Práce starosty je neuvěřitelně různorodá, říká Daniel Dvořák, v jedné chvíli řešíte školu, za moment developerský projekt, odpady, osvětlení a třeba zaběhnutého psa. Žádný den není stejný.

 

Za Ústecký kraj - pan Ing. Štefan Drozd – starosta města Klášterec nad Ohří

Druhé volební období se chýlí ke konci panu Štefanu Drozdovi, který za svůj největší dosavadní úspěch považuje nalezení strategického partnera pro klášterecké lázně, lázně s obrovským potenciálem, dlouho dobu opomíjené. Po založení společného podniku mají před sebou velké plány na rozvoj lázní ve městě. Podařilo se toho ale mnohem víc, například přestavba dosluhujícího kulturního domu v moderní kulturní centrum v pasívním standardu, vznikla řada nových cyklostezek, zrekonstruovali se sportoviště i školy, nový kabát získalo i nádvoří kláštereckého zámku nebo letní kino. A tím samozřejmě výčet realizovaných projektů nekončí.

Za velký úspěch považuji dosažení stability a kontinuity, která umožňuje realizovat i dlouhodobější projekty. Jedno volební období se totiž na realizaci některých vizí ukázalo jako příliš krátké, říká Štefan Drozd.

Za Zlínský kraj - paní Ing. Mgr. Libuše Bídová – starostka obce Nezdenice

Třetí volební období uzavírá letos paní Libuše Bídová. Za tu dobu se obec Nezdenice změnila k nepoznání a jenom výčet úspěšně zrealizovaných projektů by zabral dlouhou dobu. Jmenujme alespoň některé, na které je paní starostka zvlášť hrdá. Jedná se zejména o vybudování nového venkovního sportovně – kulturního areálu, který letos obec přihlásila i do soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Mezi dalšími je například probíhající rekonstrukce zázemí kulturního zařízení, kuchyně, šatny a toalet v místním pohostinství. Samozřejmostí jsou projekty týkající se zvelebení zeleně v obci, novinkou kamerový systém.

Na co jsem v naší obci hrdá, říká Libuše Bídová, nepolitikaříme zde. Proto ani nemusíme vymýšlet žádné předvolební sliby. Dokážeme se slušně domluvit a pracovat v zájmu obce a jejích občanů.

 

Za Městská část - pan Bc. Richard Vereš – starosta městské části Slezská Ostrava

První volební období bude mít za chvilku za sebou pan Richard Vereš, jeden z našich nejmladších starostů. Za jeho působení začali lidé úřad vnímat i jako partnera, oceňují možnost s vedením aktivně komunikovat či předávat své podněty, ale i stížnosti. Zavedl pravidelná veřejná setkání přímo v jednotlivých částech obvodu, která se těší velké oblibě občanů. Za svůj největší úspěch považuje Richard Vereš právě tuto změnu, změnu celkové filozofie úřadu v přístupu ke komunikaci s občany. Mezi zrealizované projekty za jeho starostování můžeme jmenovat například nový domov pro seniory, komplexní rekonstrukci kulturního domu v Heřmanicích, modernizaci řady školních učeben, regeneraci sídlišť nebo třeba vznik nových parků.

Mým cílem bylo, říká Richard Vereš, otevřít radnici lidem a zajistit naprosto transparentní komunikaci. To je podle mě základ úspěšného vedení a zároveň i možnost jak předcházet konfliktům a nedorozuměním nad jednotlivými projekty.

 

Cenu veřejnosti získal pan Mgr. Martin Hakauf – starosta obce Panenské Břežany

Cenu veřejnosti získal Martin Hakauf, končící svoje první volební období ve funkci neuvolněného starosty. Bleskově v něm s kolegy vyřešil problém s kapacitou předškolního vzdělávání, a to rekonstrukcí staré budovy úřadu, kde vybudovali prostory pro dětskou skupinu. Nastartovali opravy místních komunikací včetně dešťové kanalizace, opravili školní zahradu, postavili víceúčelové hřiště, vypsali architektonickou soutěž na nový obecní dům, obnovili boží muka, historické cesty a vysadili aleje. S okolními obcemi založili dobrovolný svazek obcí a připravují stavbu svazkové základní školy.

Za poslední 4 roky naše obec zkrásněla, říká Martin Hakauf, začala i více společensky žít, cítím i větší sounáležitost mezi lidmi. Obec se stala sebevědomým partnerem, což vidím i na jednání například s developery, nebojíme se, nenecháme se zastrašit, a naopak si sami řekneme naše požadavky. Včetně finančních příspěvků na rozvoj obce.

Soutěž organizuje a pořádá Svaz měst a obcí ČR za podpory generálního partnera, kterým je skupina ČEZ i podpory hlavních partnerů, kterými jsou společnost ASEKOL,  Česká spořitelna a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Všem děkujeme.

 

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz

tel.: 725 607 753

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.