05.09.2023

Představujeme řečníky 1. ročníku konference Energetické výzvy a limity obcí a měst!

Na čistě odborném fóru poskytujícím validní informace k tématu energetiky vystoupí zástupci státní správy, profesních sdružení i firem. Záštitu konferenci udělil Energetický regulační úřad (ERÚ).

 

Konference se bude konat 12.-13. října 2023 v Kongresovém centru v Praze.

Pro nejaktuálnější informace sledujte oficiální stránku akce (smocr.cz)

Registrační formulář na konferenci Energetické výzvy a limity obcí a měst.

Hlavním cílem bude posílení schopnosti obcí pojmenovat si cíle a nastavit krok k jejich dosažení v oblasti energetických strategií a koncepcí a také se budeme bavit o tom, že v této složité době musíme změnit myšlení o energetice. Představíme aktuální trendy v oblastech, jež obce a města musí znát a orientovat se v nich. Budeme se bavit o tvorbě strategií a energetických koncepcí, aktuální legislativě. Zajímat nás budou i nejnovější trendy v oblasti sdílení energií. Speciální pozornost budeme věnovat tomu, co je důležité pro obec jako zákazníka energetických firem, zajištění financování, dotací, návratnosti investicí. Získané informace vám usnadní orientaci v tématu energetiky, a to v komplexní šíři.

Připravit si můžete otázky na přední osobnosti z oboru energetiky.

 • JUDr. Markéta Zemanová, členka Rady Energetického regulačního úřadu představí roli ERÚ a jeho působnosti (nejen) ve vztahu k tématu komunit a sdílení.
 • Ing. et Ing. René Neděla, zástupce vrchního ředitele Sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu, se zaměří na lex OZE II a související legislativu (sdílení, komunitní energetika).
 • Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí, bude prezentovat důležité informace o dotacích na podporu rozvoje udržitelné energetiky.
 • Mgr. Leona Gergelová Šteigrová Ph.D., vrchní ředitelka Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, zaměří pozornost na problematiku nakupování energií z pohledu veřejného zadavatele.
 • Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, se bude zamýšlet nad limity a výzvami obnovitelných zdrojů energie v České republice.
 • Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství obnovitelné energie se zaměří na problematiku komunitní energetiky v Praze.
 • Ing. Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ DISTRIBUCE vystoupí s důležitým tématem sdílení elektřiny, jak to funguje a co je potřeba pro úspěšné zapojení.
 • Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO, se bude věnovat otázce příprav strategií a energetických koncepcí.
 • Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energy, bude ve své prezentaci sledovat téma strategického plánování a příprav správného zadání.
 • Ing. Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky, se zaměří na strategické plánování.
 • Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě PRE Distribuce, a.s., Praha, se bude zamýšlet nad palčivými otázkami limitů distribučních soustav a soustavy celkově a stejné téma bude zajímat i Davida Šafáře, člen představenstva EG.D.
 • Milan Šimoník, výkonný ředitel, COGEN Czech. Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

   

Těšíme se na společné setkání!

Mgr. Martina Lehmannová, Sekce pro projekty a inovativní přístupy SMO ČR