02.01.2023

Konference Energetické výzvy a limity obcí a měst 2023 - registrační formulář

Termín: 12.-13. října 2023

Místo: Kongresové centrum Praha, ulice 5. května 65, Praha 4, vchod č 10

Pro další informace můžete kontaktovat Martinu Lehmannovou: lehmannova@smocr.cz.

Registrace

Registrační poplatek pro zástupce členů SMO ČR:

Registrační poplatek nečleny SMO ČR:

do 30. 9. 2023

1 210 Kč s DPH (1 000 Kč bez DPH)

3 025 Kč s DPH (2 500 Kč bez DPH)

po 1. 10. 2023

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

4 235,- Kč s DPH (3 500,- Kč bez DPH)

 

Číslo účtu, ze kterého je hrazen účastnický poplatek (slouží pro identifikaci platby), uhrazená registrace je podmínkou i pro účast na doprovodném programu.

Účastnické poplatky převeďte na účet Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s. v Praze, č. účtu 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města/firmy.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum vyhotovení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby. Daňový doklad bude zaslán elektronicky do 15 dnů po připsání platby.

Stornopodmínky: odhlásí-li se účastník 7 dní před zahájením akce, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.

Doprovodný program - kapacity jsou již naplněny, můžete se registrovat pouze jako náhradníci

Chci se účastnit prohlídky technologického zázemí Kongresového centra v Praze 12.10.2023 od 11:00-12:00

Kapacita je omezena, v případě naplnění kapacity Vás budeme obratem informovat.

Chci se účastnit prohlídky solární elektrárny a technologického zázemí Národního divadla v Praze 13.10.2023 od 15:00-16:30

Kapacita je omezena, v případě naplnění kapacity Vás budeme obratem informovat.

Beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR uvedené zde

* povinný údaj / obligatory detail

 

.