Vzdělaný zastupitel

Projekt Vzdělaný zastupitel Svaz měst a obcí ČR realizoval s cílem podpořit zastupitele při výkonu jejich funkce.  Voleným představitelům měst a obcí  nabízel různé formy
vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. 

Poskytované služby:

Z reakcí zastupitelů, kteří služeb nabízených v rámci projektu využili:

 „Zastupitelé měli obavy, že seminář bude nezáživný a formální. Odcházeli nadšení jednak z formy jak byl veden – interaktivní, plný sdělování zkušeností a výměny názorů. Praktickými příklady se hodně vyjasnily věcné záležitosti. Zastupitelé odcházeli s úsměvem na rtech a hromadou poznámek,“ pochválila vzdělávací seminář tajemnice městského úřadu v Kunovicích Helena Vajdíková.

Vzdělávání v obcích velmi ocenil také starosta Vendryně Rudolf Bilko: „Lektor velmi svižným a neformálním způsobem dokázal skloubit výklad základních právních předpisů z oblasti fungování státu a územních samospráv s vlastními zkušenostmi. Za použití interaktivních metod byli vtaženi do seminářů všichni přítomní zastupitelé. (…) V uvolněném pracovním prostředí se podařilo vytvořit soudržnou skupinu, kde zastupitelé nově zvolení společně se zkušenějšími řešili konkrétní problémy naší obce. Je to přitom zcela jiná situace, než na oficiálním zasedání zastupitelstva obce, kde nedokáže každý bez zábran hovořit a sdělovat své názory. Tuto skutečnost oceňovali všichni zastupitelé a zároveň se shodli v názoru, že tato akce velmi přispěla i ke vzájemnému poznání a stmelení skupiny.“

Velmi Vám děkuji za rozbor celé záležitosti. To je opravdu ta pravá služba pro obce a pro řešení jejich každodenních problémů,“ ohodnotila služby bezplatné právní poradny Věra Dostálová, starostka obce Liptál.

Financování projektu

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.