Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

Projekt "Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City" (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007419). V projektu bude zpracován "Strategický rámec Smart City" jako vodítko pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci jejich lokálních "Smart City strategií". Dokument bude vznikat participativním způsobem (formou "Labu"), kdy se budou všech fází jeho tvorby účastnit členové Svazu měst a obcí ČR – bude tak odrážet jejich zkušenosti, vize a potřeby. Strategický rámec stanoví jasné metodické podmínky pro zkvalitňování veřejné správy prostřednictvím "Smart City" postupů. Cílem projektu je zkvalitnit, zefektivnit a optimalizovat fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí v ČR, a to vytvořením příznivých metodických podmínek pro zavádění konceptu "Smart City" do fungování českých měst a obcí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost).

15.12.2020

Česká chytrá města přišla s novými převratnými projekty a řešeními

Soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2020, kterou pořádaná Smart City Innovations Institut, z.ú. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Svazu měst a obcí České republiky, je zaměřená na inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů. V letošním roce proběhl její již čtvrtý ročník.

11.12.2020

Známe vítěze soutěže SMART CITY 2020

Osobností SMART CITY 2020, a to zejména za propagaci ekosystému Chytrá města a obce na půdě SMO ČR se stala Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu.

03.09.2020

Chytré obce, chytrá města a chytré regiony

Chytré obce, chytrá města a chytré regiony – tři debaty odborníků. Záznam z debatního bloku zástupců obcí, měst a krajů na veletrhu Urbis Smart City fair.

28.01.2020

Registrace na závěrečnou konferenci SMART Česko je otevřena!

Svazový projekt věnovaný strategickému rámci Smart City naplnil své cíle a míří ke svému konci. V těchto dnech vrcholí přípravy Závěrečné konference s názvem "SMART Česko".
Konference bude probíhat 21. 2. 2020 na půdě Technologické agentury ČR. Nenechte si ji ujít.