Projekty v rámci předsednictví České republiky v Radě EU

Název projektu: Podpora aktivit delegace ČR do Evropského výboru regionů v rámci předsednictví České republiky v Radě EU

Realizátor: 

Svaz měst a obcí České republiky

Doba realizace projektu: 

od 1. července do 31. prosince 2022

Financování: 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Činnost Svazu v oblasti podpory aktivit delegace ČR do Evropského výboru regionů v rámci předsednictví ČR v Radě EU podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2022 neinvestiční účelovou dotací ve výši 959 800,00 Kč.

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zajištění koordinace a působení delegace ČR v Evropském výboru regionů (CoR) během předsednictví ČR v Radě EU, dále příprava a realizace jednotlivých akcí krajů, měst a obcí ČR během CZ PRES, formální a neformální setkání s představiteli institucí EU a členy EVR a vytváření podmínek pro součinnost mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Stálým zastoupením ČR při EU, národními orgány, samosprávami a institucemi EU při zajištění průběhu předsednictví ČR v Radě EU.

Klíčové aktivity:

  • koordinace a organizační podpora aktivit delegace ČR v Evropském výboru regionů v rámci českého předsednictví v Radě EU;
  • příprava a realizace semináře Územní dimenze a integrované územní nástroje v Bruselu;
  • účast zástupců lokální úrovně a asociací zastupujících lokální úroveň na aktivitách českého předsednictví realizovaných ve spolupráci s Evropským výborem regionů.

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

08.12.2022

Jaké jsou příležitosti pro kohezni politiku po roce 2027? Na to odpověděl odborný seminář o Integrovaných územních nástrojích pořádaný Svazem v rámci českého předsednictví v Radě EU

7. prosince 2022 se konal v Bruselu v budově Evropského Výboru regionů odborný seminář s názvem „Územní dimenze a Integrované územní nástroje: minulost, současnost a příležitost pro kohezní politiku po roce 2027“. Tento seminář pořádal Svaz měst a obcí ČR s Českou národní delegací ve Výboru regionů za podpory MMR a ve spolupráci s Evropskou komisí. Jednalo se o jednu z řady aktivit, které Česká národní delegace během Českého předsednictví v Radě EU pořádala.