30.11.2020

Udržitelný rozvoj měst a obcí na národní a evropské úrovni

Název projektu: Udržitelný rozvoj měst a obcí na národní a evropské úrovni

Realizátor: Svaz měst a obcí České republiky

Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2020

Financování: Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost Svazu v oblasti regionálního rozvoje obcí a měst České republiky podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2020 neinvestiční účelovou dotací ve výši 1,845.340 Kč.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na obhajování zájmů obcí a měst ČR v Evropské unii a na podporu zapojení měst a obcí ČR do implementace a formování kohezní politiky a budoucího programového období Evropské unie.

Klíčové aktivity projektu:

  • - aktivní zapojení Svazu do tvorby stanovisek Rady evropských obcí a regionů (CEMR)
  • - koordinace delegace ČR do Evropského výboru regionů
  • - implementace Cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni
  • - aktivní zapojení Svazu do nastavení programového období 2021-2027 se zaměřením na budoucnost kohezní politiky EU
  • - podpora obcí a měst ve využívání přímo řízených programů EU.

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.