08.01.2020

Podpora regionálního rozvoje obcí a měst ČR na národní a evropské úrovni

Název projektu: Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni

Realizátor: Svaz měst a obcí České republiky

Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

Financování: Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost Svazu v oblasti regionálního rozvoje obcí a měst České republiky podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2019 neinvestiční účelovou dotací ve výši 2,548.245 Kč. 

Cíl projektu: Obhajoba zájmů obcí a měst ČR v Evropské unii, podpora zapojení obcí a měst ĆR do implementace a formování kohezní politiky a budoucího programového období Evropské unie, identifikování dopadů suburbanizace na obce, podpora obcí ve využívání národních dotačních programů. 

Aktivity projektu:

  • ovlivňování politik a legislativy EU prostřednictvím členství v Radě evropských obcí a regionů (CEMR) a Evropského výboru regionů (CoR)
  • aktivní zapojení Svazu do přípravy programového období 2021-2027
  • seminář k programovému období 2021-2027 
  • odborná setkání nositelů integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)
  • zhodnocení suburbanizace na rozvojové procesy obcí v zázemí větších měst
  • informování o národních dotačních zdrojích a o výstupech projektu

 

Projekt je realizován zMMRa přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.