01.01.2018

Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni

Název projektu: Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni

Název projektu: Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni
Realizátor: Svaz měst a obcí České republiky
Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2018
Financování: Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost Svazu v oblasti regionálního rozvoje obcí a měst České republiky podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2018 neinvestiční účelovou dotací ve výši 2,719.500 Kč.

Cíl projektu: Podpora obcí a měst ČR prostřednictvím vzdělávání, koordinace jejich aktivit, informování a publikační činnosti pro zvýšení připravenosti a absorpční kapacity pro úspěšné využití programů EU v programovém období 2014 – 2020 a činnosti související s přípravou budoucího programového období po r. 2020.

Klíčové aktivity projektu:

  • ovlivňování politik a legislativy EU prostřednictvím členství v Radě evropských obcí a regionů (CEMR)
  •  aktivní zapojení Svazu do přípravy programového období po r. 2020
  • podpora nositelů integrovaných nástrojů
  •  šíření výstupů projektu.
 mmr

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.